Innovativeness in pedagogical practice. Vol. 2: Pedagogical reflections Cover Image
 • Offer for Individuals Only 10.00 €

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 2: Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce
Innovativeness in pedagogical practice. Vol. 2: Pedagogical reflections

Contributor(s): Urszula Szuścik (Editor), Renata Raszka (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: art; aesthetic education; educational methods; stimulation of creative development

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3340-3
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3339-7
 • Page Count: 226
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Kulturowe uwarunkowania innowacyjności pedagogicznej

Kulturowe uwarunkowania innowacyjności pedagogicznej
(Cultural determinants of pedagogical innovation)

 • Price: 4.50 €
Kreatywność jako wartość osobowa i zawodowa nauczyciela edukacji artystycznej

Kreatywność jako wartość osobowa i zawodowa nauczyciela edukacji artystycznej
(Creativity as a teacher’s personal and professional value in art education)

 • Price: 4.50 €
Retrospekcja relacji mistrz – uczeń w przestrzeni edukacyjnej sztuk pięknych

Retrospekcja relacji mistrz – uczeń w przestrzeni edukacyjnej sztuk pięknych
(Retrospection of the master – student relationship in the educational space of fine arts)

 • Price: 4.50 €
Wybrane uwarunkowania umiejętności innowacyjnych nauczycieli przedmiotów artystycznych

Wybrane uwarunkowania umiejętności innowacyjnych nauczycieli przedmiotów artystycznych
(Selected determinants of innovative skills of teachers of artistic subjects)

 • Price: 4.50 €
Edukacyjne i artystyczne walory ilustracji w książkach dla dzieci

Edukacyjne i artystyczne walory ilustracji w książkach dla dzieci
(Educational and artistic values of books illustrations for the child)

 • Price: 4.50 €
Światłem – barwą – kreską. Autorski projekt edukacyjno‑artystyczny o charakterze proekologicznym, realizowany w cyklu czterech pór roku na terenie raciborskiego Arboretum Bramy Morawskiej oraz Rezerwatu Leśno‑Stawowego „Łężczok”

Światłem – barwą – kreską. Autorski projekt edukacyjno‑artystyczny o charakterze proekologicznym, realizowany w cyklu czterech pór roku na terenie raciborskiego Arboretum Bramy Morawskiej oraz Rezerwatu Leśno‑Stawowego „Łężczok”
(With Light, Colour and Line. The author’s proecological educational artistic project, implemented in the form of the four seasons cycle on the premises of the Moravian Gate Arboretum in Racibórz and the Łężczok Forest and Lake Nature Reserve)

 • Price: 4.50 €
Innowacyjność metody aktywnego słuchania muzyki

Innowacyjność metody aktywnego słuchania muzyki
(The Innovative Character of the Method of Active Listening to Music)

 • Price: 4.50 €
Zastosowanie technik muzykoterapeutycznych we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka

Zastosowanie technik muzykoterapeutycznych we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka
(The use of music therapy techniques in supporting social development of the child)

 • Price: 4.50 €
Biofeedback jako metoda niwelująca stany stresowe z zastosowaniem utworów muzycznych

Biofeedback jako metoda niwelująca stany stresowe z zastosowaniem utworów muzycznych
(Biofeedback as a method of reducing stress with the use of music)

 • Price: 4.50 €
Rola muzyki w stymulowaniu sprawności fizycznej uczniów klas I–III szkoły podstawowej

Rola muzyki w stymulowaniu sprawności fizycznej uczniów klas I–III szkoły podstawowej
(The role of music in stimulating the physical fitness of students from classes I–III of primary school)

 • Price: 4.50 €
Nauka tańca towarzyskiego – użytkowego w parach dla dzieci w wieku 5–10 lat jako innowacyjna metoda kształcenia i wychowania w przedszkolu i w szkole podstawowej

Nauka tańca towarzyskiego – użytkowego w parach dla dzieci w wieku 5–10 lat jako innowacyjna metoda kształcenia i wychowania w przedszkolu i w szkole podstawowej
(Teaching ballroom‑utilitarian dancing in pairs for children aged 5‑10 as an innovative method of pre‑school and school education)

 • Price: 4.50 €
Wielointeligentna edukacja dziecka poprzez realizację projektu „Spotkania z operą – ukryta orkiestra” realizowanego w Operze Śląskiej w Bytomiu

Wielointeligentna edukacja dziecka poprzez realizację projektu „Spotkania z operą – ukryta orkiestra” realizowanego w Operze Śląskiej w Bytomiu
(Multinteligent education of a child through the project realization “A meetings with the opera – hidden orchestra” performed in the Opera Silesian in Bytom)

 • Price: 4.50 €
Wielointeligentna edukacja dziecka poprzez realizację projektu „Spotkania z operą – ukryta orkiestra” realizowanego w Operze Śląskiej w Bytomiu

Wielointeligentna edukacja dziecka poprzez realizację projektu „Spotkania z operą – ukryta orkiestra” realizowanego w Operze Śląskiej w Bytomiu
(Multinteligent education of a child through the project realization “A meetings with the opera – hidden orchestra” performed in the Opera Silesian in Bytom)

 • Price: 4.50 €
Ekspresywne wykonanie tekstow poetyckich w wychowaniu literackim przedszkolaka

Ekspresywne wykonanie tekstow poetyckich w wychowaniu literackim przedszkolaka
(Expressive performance of poetry pieces in literary education of a preschooler)

 • Price: 4.50 €
Edukacja finansowa w domu i w szkole

Edukacja finansowa w domu i w szkole
(Financial education at home and at school)

 • Price: 4.50 €
Kwadraty łacińskie Eulera w rozwijaniu operacyjnego rozumowania i zapamiętywania obrazowego uczniów. Komunikat z badań

Kwadraty łacińskie Eulera w rozwijaniu operacyjnego rozumowania i zapamiętywania obrazowego uczniów. Komunikat z badań
(The role of Euler’s latin squares in developing operational reasoning and image memorization in the early education of pupils with learning difficulties – in terms of logic components and orthography)

 • Price: 4.50 €
Zdrowa edukacja. Propozycja ćwiczeń równoważnych przy użyciu specjalnego zestawu mebli szkolnych „Kivak”

Zdrowa edukacja. Propozycja ćwiczeń równoważnych przy użyciu specjalnego zestawu mebli szkolnych „Kivak”
(Healthy education. Proposition of balance exercises using a special set of school furniture “Kivak”)

 • Price: 4.50 €