Quality in Language Teaching. Theoretical Considerations and Practical Solutions Cover Image
 • Offer for Individuals Only 15.00 €

Jakość w kształceniu językowym. Rozważania teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Quality in Language Teaching. Theoretical Considerations and Practical Solutions

Contributor(s): Danuta Gabryś-Barker (Editor), Ryszard Kalamarz (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Foreign languages learning, Applied Linguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: quality in language teaching; language teaching

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3830-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3829-3
 • Page Count: 218
 • Publication Year: 2019
 • Language: English, Polish
Ocenianie kształtujące a jakość edukacji nie tylko językowej

Ocenianie kształtujące a jakość edukacji nie tylko językowej
(Quality in and beyond language education. The role of formative assessment)

 • Price: 4.50 €
O jakości edukacyjnej à rebours: obszary rozwoju w kształceniu językowym

O jakości edukacyjnej à rebours: obszary rozwoju w kształceniu językowym
(About educational quality à rebours: areas of development in language education)

 • Price: 4.50 €
Akredytacje zewnętrzne jako efektywne narzędzie zapewnienia jakości kształcenia językowego w uczelniach wyższych

Akredytacje zewnętrzne jako efektywne narzędzie zapewnienia jakości kształcenia językowego w uczelniach wyższych
(External accreditations as an effective tool for quality management at university language centres)

 • Price: 4.50 €
Jakość kształcenia językowego widziana oczami przyszłych nauczycieli, studentów romanistyki

Jakość kształcenia językowego widziana oczami przyszłych nauczycieli, studentów romanistyki
(Quality of language education as perceived by Romance philology students preparing for teaching)

 • Price: 4.50 €
Teacher quality as a prerequisite for quality education: needs and expectations of ESP teachers towards professional development in Polish tertiary education context

Teacher quality as a prerequisite for quality education: needs and expectations of ESP teachers towards professional development in Polish tertiary education context
(Teacher quality as a prerequisite for quality education: needs and expectations of ESP teachers towards professional development in Polish tertiary education context)

 • Price: 4.50 €
Wpływ wybranych czynników na jakość procesu uczenia się języka obcego w opinii uczących się

Wpływ wybranych czynników na jakość procesu uczenia się języka obcego w opinii uczących się
(The influence of selected factors on the quality of the foreign language learning process)

 • Price: 4.50 €
Jakość kształcenia na lektoratach w uniwersytecie ekonomicznym a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej

Jakość kształcenia na lektoratach w uniwersytecie ekonomicznym a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej
(Quality of education on language courses in the economic university and the development of intercultural communication competences)

 • Price: 4.50 €
Elementy glottodydaktyki specjalistycznej w programach kształcenia tłumaczy

Elementy glottodydaktyki specjalistycznej w programach kształcenia tłumaczy
(Elements of LSP glottodidactics in translator training)

 • Price: 4.50 €
Efektywność kształcenia językowego a planowanie wybranych faz lekcji

Efektywność kształcenia językowego a planowanie wybranych faz lekcji
(Foreign language teaching and planning of the chosen lesson phases)

 • Price: 4.50 €
Efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej: założenia dobrych praktyk

Efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej: założenia dobrych praktyk
(Awareness Method – Effective Foreign Language Teaching in a School Context)

 • Price: 4.50 €
Drewniany język, czyli o trudnościach w opanowaniu prawidłowej wymowy rosyjskiej

Drewniany język, czyli o trudnościach w opanowaniu prawidłowej wymowy rosyjskiej
(Wooden language – the difficulties in mastering Russian pronunciation)

 • Price: 4.50 €