Beyond the Limits of Science? Applied Anthropology in Society Cover Image

Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti
Beyond the Limits of Science? Applied Anthropology in Society

Contributor(s): Soňa Lutherová G. (Editor), Miroslava Hlinčíková (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Cultural Anthropology / Ethnology, Methodology and research technology, Rural and urban sociology, Sociology of Culture
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Applied anthropology in society; Ethnology; Feminism; Ethnography; Intercultural communication; Slovakia;
Summary/Abstract: V poslednej dobe sa v spoločenskom diskurze na Slovensku či už v mediach, alebo na socialnych sieťach veľa hovori o vyzname a (ne)užitočnosti socialnych vied. Praca spoločenskych vedcov a vedkyňsa pritom mnohym javi ako ťažko pochopiteľna a uchopiteľna. Prečo niekto skuma javy, temy, suvislosti, ktore ľudia žiju vo svojich každodennych životoch, a teda im predsa rozumeju bez toho, aby ich zbytočne intelektualizovali, analyzovali – skratka a dobre – komplikovali? Alebo naopak – načo niektore problemy tisickrat „rozpitvavať“, keď potom vysledky neprinesu ich jednoduche riešenie? Vedcom a vedkyniam sa ponuka možnosť viac sa „otvoriť“ svetu, objasniť verejnosti zmysel ich prace a to či už v ramci popularizačnych aktivit, alebo prostrednictvom bezprostrednej aplikacie nadobudnutych poznatkov v spoločenskej praxi. Socialna antropologia či etnologia su vedeckymi disciplinami o culture v širokom zmysle slova, respektive o kulture každodennosti. Ich ustrednym zaujmom a temou su ľudia a ich žita realita. Zaoberaju sa ich preživanim, socialnymi vzťahmi, materialnym prostredim, identitami a sposobom, akym su tieto vytvarane a ako sa odražaju na rozličnych urovniach ľudskej existencie. Socialni antropologovia a antropologičky sa v sučasnosti nesustredia len na klasicke temy, vzťahujuce sa k tradičnym prostrediam či spoločenstvam.

 • E-ISBN-13: 978-80-224-1543-9
 • Page Count: 167
 • Publication Year: 2016
 • Language: Slovak
APLIKOVANÁ ANTROPOLÓGIA - OD SLOV K AKCII

APLIKOVANÁ ANTROPOLÓGIA - OD SLOV K AKCII
(APPLIED ANTHROPOLOGY - FROM WORDS TO ACTION)

 • Price: 0.00 €
VEREJNÝ PRIESTOR A APLIKOVANÁ ANTROPOLÓGIA

VEREJNÝ PRIESTOR A APLIKOVANÁ ANTROPOLÓGIA
(PUBLIC SPACE AND APPLIED ANTHROPOLOGY)

 • Price: 0.00 €
O FEMINIZME, ANTROPOLÓGII A ETNOGRAFII ALEBO KEĎ JE BÁDANIE UŽITOČNÉ, ANGAŽOVANÉ A SO SRDCOM

O FEMINIZME, ANTROPOLÓGII A ETNOGRAFII ALEBO KEĎ JE BÁDANIE UŽITOČNÉ, ANGAŽOVANÉ A SO SRDCOM
(ON FEMINISM, ANTHROPOLOGY AND ETHNOGRAPHY OR WHEN RESEARCH IS USEFUL, ENGAGED AND WITH THE HEART)

 • Price: 0.00 €
INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA NA SLOVENSKU: AKO SA RÁMCUJE INAKOSŤ?

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA NA SLOVENSKU: AKO SA RÁMCUJE INAKOSŤ?
(INTERCULTURAL COMMUNICATION IN SLOVAKIA: HOW IS THE FRAMEWORK DIFFERENT?)

 • Price: 0.00 €
APLIKOVANÁ ANTROPOLÓGIA MEDZI VEDOU A UMENÍM

APLIKOVANÁ ANTROPOLÓGIA MEDZI VEDOU A UMENÍM
(APPLIED ANTHROPOLOGY BETWEEN SCIENCE AND ART)

 • Price: 0.00 €
PREDMETOVÝ REGISTER

PREDMETOVÝ REGISTER
(SUBJECT REGISTER)

 • Price: 0.00 €
O AUTORKÁCH

O AUTORKÁCH
(ABOUT THE AUTHORS)

 • Price: 0.00 €