"Young Minds, Old Bodies". Ageing in autobiographies from Bratislava and Vienna. Cover Image

"V hlave tridsať, v krížoch sto". Starnutie v autobiografiách v Bratislave a Viedni.
"Young Minds, Old Bodies". Ageing in autobiographies from Bratislava and Vienna.

Author(s): Ľubica Voľanská
Subject(s): History, Anthropology, Communication studies, Oral history, Demography and human biology
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: ageing; autobiographies; Bratislava; Vienna; elderly; behaviour; motivation; activities;
Summary/Abstract: Európa šedivie. Staroba a starnutie sa tak stále častejšie stávajú predmetom mediálneho, sociálno-politického i výskumníckeho záujmu. Subjektívne prežívanie tejto životnej etapy i starnutia ako procesu je však v stredoeurópskom prostredí v sociálnych vedách skúmané málo. Ľubicu Voľanskú zaujímali motivácie správania sa a činností starých ľudí, ich postoje k vlastnému správaniu a konaniu a k správaniu a konaniu iných, ako sú zobrazené v ich autobiografických textoch. V monografii sleduje ambivalentné vnímanie staroby vo verejnom a odbornom diskurze prepojené s vnímaním starými ľuďmi v súvislosti s hranicami staroby. Bežne kladené otázky: Kto je starý? Ako možno stanoviť časovú alebo inú hranicu, odkedy je človek starý? necháva zodpovedať svojich partnerov a partnerky vo výskume. Ich výpovede dáva do kontextu širokej odbornej literatúry, ktorá sa hranicou staroby a prežívaním staroby zaoberá.

  • E-ISBN-13: 978-80-224-1544-6
  • Print-ISBN-13: 978-80-224-1544-6
  • Page Count: 224
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak