MORAVČÍKOVÁ, HENRIETA a kol.: Bratislava: atlas sídlisk, 1950 – 1995, Bratislava: Atlas of Mass Housing, 1950 – 1995 Slovart, Bratislava, 2012, 224 s. Cover Image

MORAVČÍKOVÁ, HENRIETA a kol.: Bratislava: atlas sídlisk, 1950 – 1995, Bratislava: Atlas of Mass Housing, 1950 – 1995 Slovart, Bratislava, 2012, 224 s.
MORAVČÍKOVÁ, HENRIETA a kol.: Bratislava: atlas sídlisk, 1950 – 1995, Bratislava: Atlas of Mass Housing, 1950 – 1995 Slovart, Bratislava, 2012, 224 s.

Author(s): Ľubica Voľanská
Subject(s): Review
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
  • Issue Year: 61/2013
  • Issue No: 4
  • Page Range: 469-471
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak