Mercy. An attempt at an interdisciplinary view Cover Image
 • Offer for Individuals Only 7.00 €

Miłosierdzie. Próba spojrzenia interdyscyplinarnego
Mercy. An attempt at an interdisciplinary view

Contributor(s): Przemysław Sawa (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Religion and science , Sociology of Religion
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: mercy; merciful; sacrament of mercy

 • Page Count: 276
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
JHWH jako Bóg miłosierny w Księdze Wyjścia 34,6-7 w ujęciu narracyjnym i teologicznym

JHWH jako Bóg miłosierny w Księdze Wyjścia 34,6-7 w ujęciu narracyjnym i teologicznym
(YHWH as a Merciful God in Exod. 34:6–7 in Narrative and Theological Perspectives)

 • Price: 4.50 €
Miłosierdzie w poglądach Cypriana z Kartaginy

Miłosierdzie w poglądach Cypriana z Kartaginy
(Mercy as seen by Cyprian, bishop of Carthage)

 • Price: 4.50 €
Miłosierdzie względem ubogich w nauczaniu Jana Chryzostoma i aktualność jego przesłania dzisiaj

Miłosierdzie względem ubogich w nauczaniu Jana Chryzostoma i aktualność jego przesłania dzisiaj
(A Mercy Towards the Poor People in the Teaching of John Chrysostom and the Topicality of His Message Today)

 • Price: 4.50 €
Rozumienie miłosierdzia Boga w wybranych soteriologiach średniowiecza

Rozumienie miłosierdzia Boga w wybranych soteriologiach średniowiecza
(Understanding of God’s Mercy in the Selected Medieval Soteriologies)

 • Price: 4.50 €
Sakrament miłosierdzia w refleksji księdza Tadeusza Fedorowicza, spowiednika i kierownika duchowego Jana Pawła II

Sakrament miłosierdzia w refleksji księdza Tadeusza Fedorowicza, spowiednika i kierownika duchowego Jana Pawła II
(The Sacrament of Mercy as seen by pr. T. Fedorowicz (Bishop Karol/Charles Wojtyła’s father confessor/spritual leader) in his reflection)

 • Price: 4.50 €
Jezus Opuszczony jako objawienie miłosiernego oblicza Boga: refleksja w świetle pism Chiary Lubich

Jezus Opuszczony jako objawienie miłosiernego oblicza Boga: refleksja w świetle pism Chiary Lubich
(Jesus Forsaken as the revelation of the merciful image of God: consideration in the context of Chiara Lubich's writings)

 • Price: 4.50 €
Miłosierny Samarytanin w refleksji teologicznej Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Miłosierny Samarytanin w refleksji teologicznej Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
(The Good Samaritan in the theological considerations of Joseph Ratzinger/Benedict XVI)

 • Price: 4.50 €
Wybrane aspekty miłosierdzia w nauczaniu papieża Franciszka

Wybrane aspekty miłosierdzia w nauczaniu papieża Franciszka
(Chosen aspects of mercy in Pope Francis’ teaching)

 • Price: 4.50 €
Eucharystia „miejscem” kultu i doświadczenia miłosierdzia Bożego

Eucharystia „miejscem” kultu i doświadczenia miłosierdzia Bożego
(The Eucharist as a «place» of worship and experience of Divine Mercy)

 • Price: 4.50 €
Kościół wobec niepełnosprawności: dobroczynność a miłosierdzie. Stanowisko wybranych teologów niepełnosprawności

Kościół wobec niepełnosprawności: dobroczynność a miłosierdzie. Stanowisko wybranych teologów niepełnosprawności
(Church and disability: charity versus mercy Chosen theologians’ opinions on disability)

 • Price: 4.50 €
Miłosierdzie drogą do pokoju w kontekście objawień maryjnych Królowej Pokoju z Medziugorja

Miłosierdzie drogą do pokoju w kontekście objawień maryjnych Królowej Pokoju z Medziugorja
(Mercy path to peace in the context of the Marian apparitions of the Queen of Peace Medjugorje)

 • Price: 4.50 €
Boże miłosierdzie i jego (nie)ograniczoność w świetle Koranu

Boże miłosierdzie i jego (nie)ograniczoność w świetle Koranu
(Mercy of God and its (un)limitedness in the light of the Koran)

 • Price: 4.50 €
Znaki miłosierdzia w pracach generacji polskich pozytywistów. Wybrane aspekty

Znaki miłosierdzia w pracach generacji polskich pozytywistów. Wybrane aspekty
(Signs of mercy in the works of Polish positivists. Chosen aspects.)

 • Price: 4.50 €
Transplantacje organów w wybranych dokumentach Kościołów jako ostatni akt miłosierdzia dawcy a kwestia wyrażania zgody na pobranie narządów

Transplantacje organów w wybranych dokumentach Kościołów jako ostatni akt miłosierdzia dawcy a kwestia wyrażania zgody na pobranie narządów
(Organ transplantations in chosen documents of the Churches as the last deed of mercy by the donor versus the issue of donor’s consent for transplantation)

 • Price: 4.50 €
Kilka uwag na temat charakteru i statusu miłosierdzia w nauce prawa finansowego

Kilka uwag na temat charakteru i statusu miłosierdzia w nauce prawa finansowego
(Few Comments on the Nature and Status of Mercy in Science of Financial Law)

 • Price: 4.50 €