Eastern Border of Turkey: Migrants and migration in Agri and Erzurum Cover Image
  • Offer for Individuals Only 5.99 €

Türkiye'nin Doğu Sınırı: Ağrı ve Erzurum'da Göçmenler ve Göç Süreçleri
Eastern Border of Turkey: Migrants and migration in Agri and Erzurum

Author(s): Yıldız Akpolat, Kerem Karabulut, Dilek Özdemir, Songül Gül, Özlem Topçuoğlu, Güray Alpar, Abdullah Cengiz Kayış
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Security and defense, Welfare systems, Social differentiation, Migration Studies, Socio-Economic Research, Identity of Collectives
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turkey; migration; eastern border; Agri; Erzurum; socio-economic evaluation; Syria; immigrants; harmonization process;
Summary/Abstract: Prof. Dr. Yıldız Akpolat öncülüğünde hazırlanmış bu kitap Türkiye’ye Doğu sınırı üzerinden girişlerin çok büyük çoğunlukta kaçak yollarla yapıldığı, gelen göçmenlerin çoğunluğun Afgan kökenli, erkek, eğitim ve gelir düzeyi düşük, mesleği olmayan ya da niteliksiz işlerde çalışan kişilerden oluştuğu dikkat çekmek-tedir. Göçmenlerin, gerek göç yollarında ve gerekse de Türkiye’de bulundukları “yerlerde” birçok sorun yaşadıkları anlaşılmaktadır. Ekonomik faktörler göçün itici bir gücü olarak, göç etme nedenlerinde ön plana çıkmıştır. Türkiye’nin göç veren bir ülke olmasının yanında, göç alan bir ülke konumuna geldiği; ayrıca, özellikle de Doğu sınırından gelen göçmenler açısından hedef ülke” olmasının yanında, transit ülke olarak görüldüğü söylenebilir. Ancak Türkiye’nin yaptığı uluslararası anlaşmalar neticesinde Türkiye’nin gelen göçmen için transit ülke olmaktan ziyade baraj ülke konumuna geldiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye açısından güvenlik sorunları başta olmak üzere, diğer göçten kaynaklı sorunların bertaraf edilmesinin tek bir kurumun değil, ancak birçok kurum ve sivil toplumun koordinasyonuyla mümkün olacağı öneril-mektedir.

  • Print-ISBN-13: 978-1-912997-13-8
  • Page Count: 114
  • Publication Year: 2019
  • Language: Turkish