STADIUMS AND PERFORMANCE. Social spaces of sport Cover Image
  • Offer for Individuals Only 9.00 €

STADIONY I WIDOWISKA. Społeczne przestrzenie sportu
STADIUMS AND PERFORMANCE. Social spaces of sport

Author(s): Michał Lenartowicz, Jakub Mosz
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Za największą zaletę niniejszej publikacji uważam wpisanie się w nurt, który już od jakiegoś czasu rozwija się w zachodniej nauce, również w badaniach sportu, a w Polsce pozostaje prawie nieobecny w tym obszarze. Mam tu na myśli geografię społeczną czy – posługując się określeniem Bale’a – geografię sportową. (…) Nie ma na rynku polskim publikacji, która w tak szeroki sposób opisywałaby kwestię przestrzeni w sporcie i eksponowała akurat ten wymiar aktywności i wydarzeń sportowych. Z recenzji dr hab. prof. UAM Honoraty JakubowskiejAutorzy przedstawiają wielowymiarowy charakter współczesnego sportu i jego powiązania z różnymi aspektami ludzkiej działalności. Aby ukazać tę różnorodność, łączą perspektywy wielu dyscyplin naukowych: socjologii, filozofii, nauki o kulturze fizycznej, geografii społecznej i sportowej, antropologii kultury i politologii. (…) Nie ograniczają się do opisu przestrzeni sportowej w ujęciu przestrzenno- fizycznym, pokazują sport także w wymiarze kulturowym i społecznym jako jeden z wielu przedmiotów rywalizacji o władzę, pieniądze i prestiż.Z recenzji prof. dr. hab. Marka W. KozakaObiekty sportowe powinny być należycie osadzone w kulturowym i naturalnym kontekście danego miejsca. Estetyczna jakość architektury i nowatorstwo konstrukcji obiektów sportowych niejednokrotnie sytuują te ostatnie jako znaczące osiągnięcia w historii architektury. Niektóre obiekty sportowe mogą zaś być łatwo przenoszone w inne miejsca lub całkowicie rozbierane przy założeniu wykorzystania elementów budowlanych – taka możliwość wynika ze wskazań Agendy 2020, przyjętej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W prezentowanej książce Michał Lenartowicz i Jakub Mosz ciekawie przedstawiają wspomniane zagadnienia i konteksty związane ze społecznym wymiarem przestrzeni sportowej. Prof. dr hab. Wojciech Zabłocki (architekt i olimpijczyk)Michał Lenartowicz – dr hab., profesor w Zakładzie Filozofii i Socjologii AWF w Warszawie, absolwent tej uczelni, a także Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wageningen w Holandii. Wykłada socjologię sportu, socjologię kultury, czasu wolnego i turystyki oraz metodologię nauk społecznych. Autor monografii Klasowe uwarunkowania sportu i rekreacji ruchowej z perspektywy teorii Pierre’a Bourdieu (2012). Jest członkiem założycielem European Association for Sociology of Sport (EASS), członkiem zarządu Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation Physique (AIESEP), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiej Akademii Olimpijskiej. Odbył staże naukowe w Zakładzie Socjologii Sportu Instytutu Nauk o Sporcie Uniwersytetu Wiedeńskiego (2001 i 2002) oraz School of Sport, Exercise and Health Sciences w Loughborough University w Wielkiej Brytanii (2016).Jakub Mosz – dr, wykładowca w Zakładzie Podstaw Społeczno-Kulturowych w Turystyce AWF w Warszawie, absolwent Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada podstawy socjologii, podstawy filozofii, socjologię kultury i czasu wolnego, międzykuturowość, historię sztuki i kulturowe podstawy turystyki. Główne obszary jego zainteresowań naukowych dotyczą estetyki, filozofii sportu, społecznych i kulturowych aspektów czasu wolnego, kultury masowej, antropologii ciała. Jest autorem monografii Sfilmować ruch. Sport w filmie dokumentalnym (2003) i Estetyczne aspekty uczestnictwa w sporcie (2015). Jest członkiem European Association of Sociology of Sport (EASS), International Society of Sport Sciences (ISSS) oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie (PTNSS).

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-995-3
  • Page Count: 304
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish