Animal - Language - Emotions. Discourses and narratives Cover Image
 • Offer for Individuals Only 6.00 €

Zwierzę – Język – Emocje. Dyskursy i narracje
Animal - Language - Emotions. Discourses and narratives

Contributor(s): Marzena Kubisz (Editor), Justyna Tymieniecka-Suchanek (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3199-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3198-0
 • Page Count: 236
 • Publication Year: 2018
 • Language: English, Russian, Polish
Emocje i etyka, czyli co łączy mnie ze zwierzętami

Emocje i etyka, czyli co łączy mnie ze zwierzętami
(Emotions and Ethics or What I Have in Common with Animals)

 • Price: 3.00 €
Relacja człowiek – zwierzę w paradygmacie biocentrycznym

Relacja człowiek – zwierzę w paradygmacie biocentrycznym
(The Relation Between a Human and an Animal in the Biocentric Paradigm)

 • Price: 3.00 €
Zwierzę – Derrida – przekład. Poza posthumanizm

Zwierzę – Derrida – przekład. Poza posthumanizm
(The Derridean Animal and the Problem of Translation Beyond Posthumanism)

 • Price: 3.00 €
„Pojedziemy na łów…” Polowania a przemoc symboliczna

„Pojedziemy na łów…” Polowania a przemoc symboliczna
(“A hunting we will go…” Hunting in the Context of Symbolic Violence)

 • Price: 3.00 €
Тема охоты в публицистических выступлениях Виктора Астафьева

Тема охоты в публицистических выступлениях Виктора Астафьева
(The Theme of Hunting in Opinion Journalism of Viktor Astafyev)

 • Price: 3.00 €
“I thought he was dumb / […] Yet I’ve heard him cry” (D.H. Lawrence, Tortoise Shout). O ludzko‑zwierzęcych emocjach w dyskursie religijnym

“I thought he was dumb / […] Yet I’ve heard him cry” (D.H. Lawrence, Tortoise Shout). O ludzko‑zwierzęcych emocjach w dyskursie religijnym
(“I thought he was dumb / […] Yet I’ve heard him cry” (D.H. Lawrence, Tortoise Shout). On Human‑Animal Emotions in the Religious Discourse)

 • Price: 3.00 €
„Probówki z nogami” – historyczne i filozoficzne podstawy doświadczeń na zwierzętach a obecne regulacje prawne w tym zakresie

„Probówki z nogami” – historyczne i filozoficzne podstawy doświadczeń na zwierzętach a obecne regulacje prawne w tym zakresie
(“The tubes with their feet” – Historical and Philosophical Foundations of Animal Experimentation and Current Regulations in This Area)

 • Price: 3.00 €
Standardy traktowania zwierząt w kontekście ich odejścia

Standardy traktowania zwierząt w kontekście ich odejścia
(Standards of Animal Welfare in the Context of Animal Death)

 • Price: 3.00 €
Bestia nie z tego świata? Znieczłowieczenie i od‑zwierzęcenie na przykładzie dwóch opowieści późnowiktoriańskich: Zielona herbata i Pies Baskerville’ów

Bestia nie z tego świata? Znieczłowieczenie i od‑zwierzęcenie na przykładzie dwóch opowieści późnowiktoriańskich: Zielona herbata i Pies Baskerville’ów
(A Beast from Another World? The Abhuman and the Ab‑animal in Two Late‑Victorian Tales: Green Tea and The Hound of the Baskervilles)

 • Price: 3.00 €
„Niewypowiedziana strata” Śmierć zwierząt towarzyszących we współczesnej amerykańskiej memuarystyce

„Niewypowiedziana strata” Śmierć zwierząt towarzyszących we współczesnej amerykańskiej memuarystyce
(“Unspeakable Loss:” The Death of Companion Animals in Contemporary American Dog Memoirs)

 • Price: 3.00 €
Zofii Nałkowskiej „upodobanie do myszy” Z dziejów pewnego motywu*

Zofii Nałkowskiej „upodobanie do myszy” Z dziejów pewnego motywu*
(Zofia Nałkowska’s “soft spot for mice” The History of a Motif)

 • Price: 3.00 €
Kossak, Tokarczuk, Colette W poszukiwaniu ciała i języka zwierząt

Kossak, Tokarczuk, Colette W poszukiwaniu ciała i języka zwierząt
(Zofia Nałkowska’s “soft spot for mice” The History of a Motif)

 • Price: 3.00 €
Obrazy zwierząt i towarzyszące im emocje w antologii poetyckiej Roberta Stillera pt. Strofy o zwierzętach

Obrazy zwierząt i towarzyszące im emocje w antologii poetyckiej Roberta Stillera pt. Strofy o zwierzętach
(Images of Animals and Emotions Connected with Them in the Collection of Poems The Stanzas about Animals by Robert Stiller)

 • Price: 3.00 €
Животное в художественном мире новейшей русской литературы

Животное в художественном мире новейшей русской литературы
(Animal in the Artistic World of Modern Russian Literature)

 • Price: 3.00 €
Образы животных в контексте разговора о жизни (на материале произведений Светланы Василенко)

Образы животных в контексте разговора о жизни (на материале произведений Светланы Василенко)
(Animal Characters in the Context of Talks about Life (based on the prose by Svetlana Vasilenko))

 • Price: 3.00 €
Mięsność człowieka‑zwierzęcia – na wybranych przykładach spektakli teatralnych

Mięsność człowieka‑zwierzęcia – na wybranych przykładach spektakli teatralnych
(Meatiness of Human‑Animal – On Selected Examples of Theatrical Performances)

 • Price: 3.00 €