BOSZNIAC NATIONALISM. Nation building strategies after 1995 Cover Image
  • Offer for Individuals Only 7.00 €

BOSZNIACKI NACJONALIZM. Strategie budowania narodu po 1995 roku
BOSZNIAC NATIONALISM. Nation building strategies after 1995

Author(s): Tomasz Rawski, Tomasz Rawski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Political history, Social history
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Książka poświęcona jest zagadnieniu budowania narodów w Europie Południowo-Wschodniej. Autor na przykładzie nacjonalizmu boszniackiego w Bośni i Hercegowinie pokazuje, że naród powstaje w trakcie nieustannej walki politycznej o treści symboliczne, które stanowią o jego istocie. Na podstawie reinterpretacji historycznego procesu wyłaniania się boszniackiego nacjonalizmu oraz systematycznej analizy współczesnej polityki pamięci odnoszącej się do wojny lat 1992–1995 Tomasz Rawski przedstawia specyfikę procesu budowania narodu – jego złożoną, wielowątkową dynamikę, pełną wewnętrznych napięć, tarć i sprzeczności.***Praca jest bogatym w warstwie empirycznej, oryginalnym teoretycznie wkładem w dyskusję o procesach narodowotwórczych i polityce pamięci na terenie byłej Jugosławii. (...) To dzieło dojrzałe, spójne, wciągające i bardzo potrzebne na polskim rynku wydawniczym.dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJKsiążka Tomasza Rawskiego to nie tylko wąskie studium przypadku przeznaczone dla niewielkiego grona specjalistów; ze względu na teoretyczne zaplecze powinna zainteresować szersze grono czytelników – wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat współczesnej teorii narodu i nacjonalizmu.dr hab. Krzysztof Jaskułowski, prof. SWPSTomasz Rawski – socjolog, bałkanista, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta m.in. University College London, University of Uppsala i University of Sarajevo. Zajmuje się problematyką nacjonalizmu, polityki symbolicznej, polityki pamięci oraz budowania państw i narodów w Europie Wschodniej. Zobacz więcej na: http://trawski.net.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65390-67-7
  • Page Count: 257
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish