Women in B&H Institutions - puppets of gender quota Cover Image

Žene u bh. institucijama - marionete zakonske kvote
Women in B&H Institutions - puppets of gender quota

Author(s): Amila Ždralović, Zlatiborka Popov-Momčinović, Zarfa Hrnjić Kuduzović
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Political Theory, Sociology, Politics and society, Health and medicine and law, Welfare services, Sociology of Politics, Socio-Economic Research
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Gender equality; Women and politics; Socio-economic aspects; Social and health protection;
Summary/Abstract: Na osnovu dosadašnjih istraživanja može se izvesti teza da je Bosna i Hercegovina školski primjer razdvajanja pravnog (de iure) i stvarnog (de facto) ostvarenja rodne ravnopravnosti. Međutim, niti su u prvom segmentu opravdana idealizovanja, niti su u drugom opravdana nivelisanja onoga što je do sada urađeno. Prethodno se može konstatovati da je zakonodavstvo sagrađeno na bespolnoj legislativi koja se naknadno pokušava korigovati kroz mehanizme posebne zaštite ženskih ljudskih prava.

  • E-ISBN-13: 978-9926-413-06-4
  • Page Count: 151
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian
Normativni I institucionalni okvir rodne ravnopravnosti

Normativni I institucionalni okvir rodne ravnopravnosti
(Normative and institutional framework of gender equality)

Rodna ravnopravnost u regiji Istočno Sarajevo I Romanija: (n)i ideal (n)i praksa

Rodna ravnopravnost u regiji Istočno Sarajevo I Romanija: (n)i ideal (n)i praksa
(Gender equality in the region of East Sarajevo and Romanija: (nor) Ideal nor/and practice)

Lokalne politike rodne stratifikacije - Regija: Hadžići (Hadžići, Ilijaš i Semizovac)

Lokalne politike rodne stratifikacije - Regija: Hadžići (Hadžići, Ilijaš i Semizovac)
(Local politics of gender stratifications - Region: Hadžići (Hadžići, Ilijaš i Semizovac))

Rodna ravnopravnost u regijama Tuzla i Livno: Riječi na papiru

Rodna ravnopravnost u regijama Tuzla i Livno: Riječi na papiru
(Gender equality in the region of Tuzla and Livno: Words on paper)

Pojmovi i literatura

Pojmovi i literatura
(Terms and literature)

O autoricama

O autoricama
(About the authors)