Slavic formulas of modernity - ideals and illusions of change. Studies dedicated to Professor Barbara Czapik-Lityńska Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Słowiańskie formuły nowoczesności – ideały i iluzje przemiany. Studia dedykowane Profesor Barbarze Czapik-Lityńskiej
Slavic formulas of modernity - ideals and illusions of change. Studies dedicated to Professor Barbara Czapik-Lityńska

Contributor(s): Lech Miodyński (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Literary Texts, Fine Arts / Performing Arts, Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: modernity; southern and western Slavs; traditionalism; progress; literature; culture;art;

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3566-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3565-0
 • Page Count: 172
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Proroczy aspekt awangardy

Proroczy aspekt awangardy
(The prophetic aspect to the avant-garde)

 • Price: 4.50 €
Između moderne i avangarde – Himnika ulice Tina Ujevića

Između moderne i avangarde – Himnika ulice Tina Ujevića
(Between modernism and avant-garde – Tin Ujević’s Himnika ulice)

 • Price: 4.50 €
Śmietnik socjalistycznej nowoczesności w filmach jugosłowiańskiej czarnej fali

Śmietnik socjalistycznej nowoczesności w filmach jugosłowiańskiej czarnej fali
(A dump of socialist modernity in Yugoslav Black Wave films)

 • Price: 4.50 €
Powieść Dominika Smolego i jej filmowa transkrypcja

Powieść Dominika Smolego i jej filmowa transkrypcja
(Dominik Smole’s novel and its film transcription)

 • Price: 4.50 €
Poeta zadomowiony? O polskiej recepcji Františka Halasa

Poeta zadomowiony? O polskiej recepcji Františka Halasa
(A rooted poet? Polish reception of František Halas)

 • Price: 4.50 €
Josef Váchal – osobowość twórcza a epoka

Josef Váchal – osobowość twórcza a epoka
(Josef Váchal – a creative personality and his era)

 • Price: 4.50 €
Autofikcyjność Lisicy Dubravki Ugrešić

Autofikcyjność Lisicy Dubravki Ugrešić
(The autofiction in Dubravka Ugrešić’s novel Fox)

 • Price: 4.50 €
Pain Opera Mladena Stilinovicia

Pain Opera Mladena Stilinovicia
(Mladen Stilinović’s Pain Opera)

 • Price: 4.50 €
Dyskurs pamięci w eseistyce Draga Jančara

Dyskurs pamięci w eseistyce Draga Jančara
(Discourse of memory in Drago Jančar’s essays)

 • Price: 4.50 €
Nowa poezja polityczna i nowa poezja społeczna – projekty bułgarskie z początków XXI wieku

Nowa poezja polityczna i nowa poezja społeczna – projekty bułgarskie z początków XXI wieku
(New political poetry and new social poetry – Bulgarian projects at the begining of the 21st century)

 • Price: 4.50 €
„Samorodny totalitaryzm” przeciw nowoczesności – infrastruktura serbskiego tradycjonalizmu

„Samorodny totalitaryzm” przeciw nowoczesności – infrastruktura serbskiego tradycjonalizmu
(“Natural totalitarianism” against the modernity – infrastructure of the Serbian traditionalism)

 • Price: 4.50 €