Love and pedagogy Cover Image
 • Offer for Individuals Only 21.00 €

Miłość a pedagogika
Love and pedagogy

Contributor(s): Krzysztof Kamiński (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: oligophyly; pedagogy; education; philosophy of education; love
Summary/Abstract: The authors cover the subject of love as related to broadly defined pedagogy in its different aspects. Thanks to the varied approaches to the issue, as well as different attitudes and beliefs, readers can find in this monograph content that will interest them and inspire both academic research and pedagogic practice (education, upbringing).

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4036-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4028-1
 • Page Count: 288
 • Publication Year: 2020
 • Language: Polish
Przedsłowie. Pedagogika: między miłością a oligofilią

Przedsłowie. Pedagogika: między miłością a oligofilią
(Foreword. Pedagogy: between love and oligophilia)

 • Price: 4.50 €
Miłość – między pragnieniem a tabu

Miłość – między pragnieniem a tabu
(Love – between desire and taboo)

 • Price: 4.50 €
Nadużywanie pojęcia miłości

Nadużywanie pojęcia miłości
(Abusing the concept of love)

 • Price: 4.50 €
Od miłości oczarowania i rozczarowania do miłości dawania i otrzymywania

Od miłości oczarowania i rozczarowania do miłości dawania i otrzymywania
(From conjuring love and disappointment to love of giving and receiving)

 • Price: 4.50 €
Cechy i oblicza miłości w nauczaniu św. Jana Pawła II i Benedykta XVI

Cechy i oblicza miłości w nauczaniu św. Jana Pawła II i Benedykta XVI
(The features and the meaning of love in the teaching of Saint John Paul II and Benedict XVI)

 • Price: 4.50 €
Oblicza miłości w rodzinie patchworkowej

Oblicza miłości w rodzinie patchworkowej
(Aspects of love in a patchwork family)

 • Price: 4.50 €
„Pedagogika Siebie?” – Michela Foucault wykład z historii seksualności

„Pedagogika Siebie?” – Michela Foucault wykład z historii seksualności
(“A Pedagogy of the Self?” – Michel Foucault’s lecture on the history of sexuality)

 • Price: 4.50 €
Różne postaci miłości – przypadek prozy Emmanuela Carrère’a. Studium socjologiczne o związkach między literaturą i życiem społecznym

Różne postaci miłości – przypadek prozy Emmanuela Carrère’a. Studium socjologiczne o związkach między literaturą i życiem społecznym
(Different forms of love – the case of Emmanuel Carrère’s prose. A sociological study on the relations between literature and social life)

 • Price: 4.50 €
O zaletach baśni i trudnych relacjach międzyludzkich na podstawie wybranych utworów braci Grimm

O zaletach baśni i trudnych relacjach międzyludzkich na podstawie wybranych utworów braci Grimm
(The merits of fairy tales and difficult interpersonal relations on the basis of selected works by the Brothers Grimm)

 • Price: 4.50 €
Wychowanie jako dar miłości. Kilka uwag o filmie „Bezcenny dar” w reżyserii Michaela O. Sajbela w świetle założeń filozofii dialogu Józefa Tischnera

Wychowanie jako dar miłości. Kilka uwag o filmie „Bezcenny dar” w reżyserii Michaela O. Sajbela w świetle założeń filozofii dialogu Józefa Tischnera
(Upbringing as a gift of love. A few comments about the film “The Ultimate Gift” directed by Michael O. Sajbel in the light of Józef Tischner’s philosophy of dialogue)

 • Price: 4.50 €
Doktryna wzajemnego szacunku w edukacji olimpijskiej Pierre’a de Coubertina

Doktryna wzajemnego szacunku w edukacji olimpijskiej Pierre’a de Coubertina
(Doctrine of mutual respect in Pierre de Coubertin’s Olympic education)

 • Price: 4.50 €
Humanistyczna idea miłości do tego, co ludzkie, i jej pedagogiczne znaczenie

Humanistyczna idea miłości do tego, co ludzkie, i jej pedagogiczne znaczenie
(The humanistic idea of love for what is human and its pedagogical meaning)

 • Price: 4.50 €
Miłość jako powinność nauczyciela wychowawcy w pracach wybranych pedagogów

Miłość jako powinność nauczyciela wychowawcy w pracach wybranych pedagogów
(Love as the duty of the class teacher in the work of selected pedagogues)

 • Price: 4.50 €
Postromantycy – uczniowie XXI wieku

Postromantycy – uczniowie XXI wieku
(Post-Romanticists – pupils of the 21st century)

 • Price: 4.50 €
Miłość jako inspiracja twórcza w pedagogice osób niepełnosprawnych

Miłość jako inspiracja twórcza w pedagogice osób niepełnosprawnych
(Love as a creative inspiration in the pedagogy of disabled people)

 • Price: 4.50 €
Irena Sendlerowa, dobro i miłość jako motyw działań człowieka – z doświadczeń pedagoga

Irena Sendlerowa, dobro i miłość jako motyw działań człowieka – z doświadczeń pedagoga
(Irena Sendler, goodness and love as a motif of human activities – from the pedagogue’s experience)

 • Price: 4.50 €
Czas optymizmu w życiu małego dziecka

Czas optymizmu w życiu małego dziecka
(The time of optimism in a young child’s life)

 • Price: 4.50 €
Miłość jako prymarna dystynkcja personalizmu pedagogicznego

Miłość jako prymarna dystynkcja personalizmu pedagogicznego
(Love as the primary distinction of pedagogical personalism)

 • Price: 4.50 €
Wychowanie integralne, czyli o wartościach i miłości

Wychowanie integralne, czyli o wartościach i miłości
(Integral education about values and love)

 • Price: 4.50 €
Ponadczasowe aspekty wychowawcze miłości w teoriach wybitnych pedagogów i psychologów

Ponadczasowe aspekty wychowawcze miłości w teoriach wybitnych pedagogów i psychologów
(Timeless educational aspects of love in the theories of outstanding educators and psychologists)

 • Price: 4.50 €