Cultivation of the intellect with discovering the truth - the stand of Stefan Swieżawski Cover Image

Uprawa intelektu odkrywaniem prawdy – stanowisko Stefana Swieżawskiego
Cultivation of the intellect with discovering the truth - the stand of Stefan Swieżawski

Author(s): Krzysztof Kamiński
Subject(s): Christian Theology and Religion, Metaphysics, Epistemology, Philosophy of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Stefan Swieżawski; philosophy; religion; truth;

Summary/Abstract: Stefan Swieżawski filozof, czy dokładniej filozof-chrześcijanin, był przekonany, że prawda jest i może być tylko jedna. Tym przekonaniem wpisuje się w długi poczet jej wyznawców i obrońców. Sam wskazuje na liczne rzesze ludzi, którzy wiele poświęcali, aby tylko prawdziwie spojrzeć na rzeczywistość, uczciwie szukać prawdy i nieugięcie stać na jej straży. Wielu było też męczenników prawdy, którzy oddawali swoje życie – ginęli jako świadkowie wiary, ofiary inkwizycji bądź uciskającej władzy – za poglądy w ich przekonaniu autentyczne i zgodne z rzeczywistością. Ich prototypem w pogańskiej rzeczywistości był Sokrates, a najpełniejszy wyraz tego typu świadectwa dał, całym swoim życiem, sam Chrystus. Znamienny dla Swieżawskiego jest fakt, że św. Tomasz z Akwinu całe swoje bohatersko pracowite i bezgranicznie zaofiarowane życie oddał całkowicie na służbę prawdzie.

  • Issue Year: 13/2004
  • Issue No: 1
  • Page Range: 85-94
  • Page Count: 10
  • Language: Polish