The coup as a founding myth. The ideological pillars of the New Turkey Cover Image

Pucz jako mit założycielski. Filary ideologiczne Nowej Turcji
The coup as a founding myth. The ideological pillars of the New Turkey

Author(s): Mateusz Chudziak
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Philosophy, Social Sciences, Political Philosophy, Political Theory, Civil Society, Governance, Sociology, Government/Political systems, Politics and society, Sociology of Politics
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: The Republic of Turkey; reforms; political transformation; ideology; government; coup; modern political myths; Justice and Development Party; New Turkey;
Summary/Abstract: Niniejsze opracowanie stanowi autorską próbę rekonstrukcji ideowych podstaw Republiki Tureckiej, przechodzącej od 2002 roku głęboką transformację pod rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). Transformacja ta na poziomie ideowym weszła w decydujący etap po zamachu stanu z 15 lipca 2016 roku, udaremnionym przez zwolenników rządu. Pucz jest traktowany jako nowoczesny mit polityczny, który służy władzom do budowania całościowej opowieści o rządzonej przez nie Turcji oraz do definiowania fundamentalnych wartości i tożsamości państwa. Rozumienie nowoczesnego mitu politycznego zaczerpnięto z klasycznej pracy Ernsta Cassirera, który wychodząc od definicji mitu jako „uosobionego pragnienia zbiorowego”, stwierdza, że mit to „emocja obrócona w obraz”. Dodatkowo najistotniejszą cechą takich nowoczesnych mitów politycznych jest fakt tworzenia ich przez przywódców, którzy w swoich działaniach mających na celu określenie charakteru i tożsamości państwa łączą elementy myślenia emocjonalnego, irracjonalnego z umiejętnością ich świadomego i zręcznego wykorzystania. Tworzenie całościowej opowieści o państwie nie może być pozostawione przypadkowi.

  • E-ISBN-13: 978-83-65827-12-8
  • Page Count: 47
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish