Women and power Cover Image
 • Regular Price 13.00 €

Kobiety i władza
Women and power

Contributor(s): Karolina Białas (Editor), Katarzyna Jóźwik (Editor), Kalina Słaboszowska (Editor)
Subject(s): Middle Ages, Modern Age, 6th to 12th Centuries, 13th to 14th Centuries, 15th Century, 16th Century, 17th Century, 18th Century, 19th Century
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: women’s history; gender history; women’s power; political history; social history; women; authority; power
Summary/Abstract: The book presents the results of studies on the history of women in Poland as well as in other countries and regions of the world. The authors analyse the relations of women and power from antiquity to the end of the 20th century – from court rivalry in the times of Artaxerxes II, through images of female rulers from the Piast and Jagiellonian dynasties, to women’s history in the 19th and 20th century.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4120-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4112-7
 • Page Count: 174
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Władza kobiet w czasach anarchii, czyli rządy regencyjne księżnych wdów w dynastii Piastów mazowieckich na przykładzie Perejasławy, wdowy po Siemowicie I

Władza kobiet w czasach anarchii, czyli rządy regencyjne księżnych wdów w dynastii Piastów mazowieckich na przykładzie Perejasławy, wdowy po Siemowicie I
(The rule of women in times of anarchy or the regency of widowed duchesses of Mazovian Dukes of the Piast dynasty based on the example of Pereyaslava, widow of Siemowit I)

 • Price: 1.00 €
Relacje małżeńskie Henryka Brodatego i Jadwigi Śląskiej w świetle „Legendy świętej Jadwigi”

Relacje małżeńskie Henryka Brodatego i Jadwigi Śląskiej w świetle „Legendy świętej Jadwigi”
(Marital relations of Henry the Bearded and Hedwig of Silesia in light of the Legend of Saint Hedwig)

 • Price: 1.50 €
Elżbieta Granowska jako zła królowa. „Epistola taxans matrimonium Vladislai regis cum Elisabeth Granowska contractum”

Elżbieta Granowska jako zła królowa. „Epistola taxans matrimonium Vladislai regis cum Elisabeth Granowska contractum”
(Elżbieta Granowska as a evil queen. “Epistola taxans matrimonium Vladislai regis cum Elisabeth Granowska contractum”)

 • Price: 1.50 €
Maria, królowa Anglii. O postrzeganiu Marii I Tudor jako monarchy w czasach jej panowania

Maria, królowa Anglii. O postrzeganiu Marii I Tudor jako monarchy w czasach jej panowania
(Mary the Queen of England. On the perception of Mary I Tudor as a monarch during the time of her reign)

 • Price: 1.50 €
Kobiety rządzą. Walki na dworze perskim za Artakserksesa II według Plutarcha z Cheronei

Kobiety rządzą. Walki na dworze perskim za Artakserksesa II według Plutarcha z Cheronei
(Women rule. Conflicts at the Persian court during the reign of Artaxerxes II according to Plutarch of Chaeronea)

 • Price: 1.50 €
Przedstawienie postaci wikińskich podróżniczek na wybranych przykładach

Przedstawienie postaci wikińskich podróżniczek na wybranych przykładach
(Presentation of Viking female travellers based on selected examples)

 • Price: 1.50 €
Taino a kolonizacja hiszpańska Haiti z uwzględnieniem sytuacji kobiet

Taino a kolonizacja hiszpańska Haiti z uwzględnieniem sytuacji kobiet
(The Taino and the Spanish colonization of Haiti with regard to the situation of women)

 • Price: 1.00 €
Droga do samodzielności? Dyrektorki teatrów na ziemiach polskich w latach 1765–1939

Droga do samodzielności? Dyrektorki teatrów na ziemiach polskich w latach 1765–1939
(The path to independence? Female theatre directors on Polish territories in the years 1765–1939)

 • Price: 1.50 €
Kobiety a władza ustawodawcza w II Rzeczypospolitej – wybrane zagadnienia

Kobiety a władza ustawodawcza w II Rzeczypospolitej – wybrane zagadnienia
(Women and the legislature in the Second Polish Republic – selected issues)

 • Price: 1.50 €
Krwawe i przebiegłe? Kobiety władzy w wybranych państwach socjalistycznych

Krwawe i przebiegłe? Kobiety władzy w wybranych państwach socjalistycznych
(Bloody and cunning? Women of power in selected state socialist countries)

 • Price: 1.50 €
„My rządzim światem, a nami kobiety”. Wpływ kobiet na konfederację barską na przykładzie działalności Marii Amelii z Brühlów Mniszchowej

„My rządzim światem, a nami kobiety”. Wpływ kobiet na konfederację barską na przykładzie działalności Marii Amelii z Brühlów Mniszchowej
(„We rule the world and are ruled by women”. The influence of women on the Bar Confederation based on the example of the activity of Maria Amelia Brühl Mniszchowa)

 • Price: 1.00 €
„Mistrzyni i Matka” – autorytet i charyzmat siostry Marii Franciszki Kozłowskiej w kierowaniu zgromadzeniami mariawickimi

„Mistrzyni i Matka” – autorytet i charyzmat siostry Marii Franciszki Kozłowskiej w kierowaniu zgromadzeniami mariawickimi
(“Mentor and mother” – the authority and charisma of Sister Maria Franciszka Kozłowska in managing Mariavite convents)

 • Price: 1.50 €
Irena Kosmowska (1879–1945). Sylwetka niestrudzonej działaczki ruchu ludowego

Irena Kosmowska (1879–1945). Sylwetka niestrudzonej działaczki ruchu ludowego
(Irena Kosmowska (1879–1945). The figure of an unrelenting activist of the people’s movement)

 • Price: 1.50 €
Margarete Himmler jako żona, matka i zwolenniczka narodowego socjalizmu. Próba biografii

Margarete Himmler jako żona, matka i zwolenniczka narodowego socjalizmu. Próba biografii
(Margarete Himmler as a wife, a mother, and a supporter of National Socialism. An attempt at a biography)

 • Price: 1.50 €