Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii Cover Image

Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii

Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, Ed. a 5-a, 18 octombrie 2019

Author(s): Larisa Zorilo, Maria Pereteatcu, Veronica Rusov, Tatiana Panco
Subject(s): Social Sciences, Education, Psychology, Preschool education, School education, Vocational Education, Educational Psychology, Inclusive Education / Inclusion
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: educaţia incluzivă; conferinţă ştiinţifico-practică internaţională; educația interculturală; managementul educaţiei incluzive
Summary/Abstract: Materialele Conferinței conțin 67 de articole științifico-metodice a celor 71 de autori din Republica Moldova (47), România (15), Federația Rusă (4), Belarus (5). Articolele, elaborate în 4 limbi (româna, rusa, italiana, engleza) sunt clasificate conform cinci direcții tematice: • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive • Strategii didactice incluzive • Servicii de sprijin pentru copii cu CES • Sinergia parteneriatelor în educaţia incluzivă • Educația interculturală • Managementul educaţiei incluzive

  • Print-ISBN-13: 978-9975-3302-8-2
  • Page Count: 352
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Romanian, Russian
Depășirea și psihoprofilaxia stresului ocupațional la CDS în procesul prestării serviciilor educaționale

Depășirea și psihoprofilaxia stresului ocupațional la CDS în procesul prestării serviciilor educaționale
(Depășirea și psihoprofilaxia stresului ocupațional la CDS în procesul prestării serviciilor educaționale)

Valențele formative ale Pedagogiei MONTESSORI în grupele incluzive

Valențele formative ale Pedagogiei MONTESSORI în grupele incluzive
(Valențele formative ale Pedagogiei MONTESSORI în grupele incluzive)

Opiniile cadrelor didactice despre dezvoltarea profesională în cadrul cursurilor de formare continuă

Opiniile cadrelor didactice despre dezvoltarea profesională în cadrul cursurilor de formare continuă
(Opiniile cadrelor didactice despre dezvoltarea profesională în cadrul cursurilor de formare continuă)

Rezistența la stres – calitate specifică cadrelor didactice de sprijin

Rezistența la stres – calitate specifică cadrelor didactice de sprijin
(Rezistența la stres – calitate specifică cadrelor didactice de sprijin.)

Educația pentru societate – disciplină școlară mai centrată pe om

Educația pentru societate – disciplină școlară mai centrată pe om
(Educația pentru societate – disciplină școlară mai centrată pe om)

Психологическое просвещение как условие оптимизации инклюзивного процесса

Психологическое просвещение как условие оптимизации инклюзивного процесса
(Психологическое просвещение как условие оптимизации инклюзивного процесса)

Особенности работы учителя начальной школы в инклюзивном классе

Особенности работы учителя начальной школы в инклюзивном классе
(Особенности работы учителя начальной школы в инклюзивном классе)

Specificul activităților de sporire a potențialului motric al copiilor de vârstă timpurie

Specificul activităților de sporire a potențialului motric al copiilor de vârstă timpurie
(Specificul activităților de sporire a potențialului motric al copiilor de vârstă timpurie)

Strategii didactice pentru formarea abilităților de calcul la copiii cu sindromul DOWN

Strategii didactice pentru formarea abilităților de calcul la copiii cu sindromul DOWN
(Strategii didactice pentru formarea abilităților de calcul la copiii cu sindromul DOWN)

Valențele activităților creative în creșterea coeziunii grupului școlar

Valențele activităților creative în creșterea coeziunii grupului școlar
(Valențele activităților creative în creșterea coeziunii grupului școlar)

Factori de risc în practicarea exercițiilor fizice

Factori de risc în practicarea exercițiilor fizice
(Factori de risc în practicarea exercițiilor fizice)

Sarcina didactică centrată pe nevoile de învățare

Sarcina didactică centrată pe nevoile de învățare
(Sarcina didactică centrată pe nevoile de învățare)

Нарушения произношения шипящих и обучение правильному их произношению детей дошкольного возраста

Нарушения произношения шипящих и обучение правильному их произношению детей дошкольного возраста
(Нарушения произношения шипящих и обучение правильному их произношению детей дошкольного возраста)

Работа по устранению нарушений произношения свистящих звуков у дошкольников

Работа по устранению нарушений произношения свистящих звуков у дошкольников
(Работа по устранению нарушений произношения свистящих звуков у дошкольников)

Использование игровых приёмов в изучении литературы младшими школьниками с ООП

Использование игровых приёмов в изучении литературы младшими школьниками с ООП
(Использование игровых приёмов в изучении литературы младшими школьниками с ООП)

Особенности реализации внеурочной деятельности в инклюзивном классе

Особенности реализации внеурочной деятельности в инклюзивном классе
(Особенности реализации внеурочной деятельности в инклюзивном классе.)

Oportunități de facilitare a relaţiilor interpersonale la elevii cu CES

Oportunități de facilitare a relaţiilor interpersonale la elevii cu CES
(Oportunități de facilitare a relaţiilor interpersonale la elevii cu CES)

Aspecte ale integrării socio-profesionale ale elevilor cu cerințe educaționale speciale

Aspecte ale integrării socio-profesionale ale elevilor cu cerințe educaționale speciale
(Aspecte ale integrării socio-profesionale ale elevilor cu cerințe educaționale speciale)

Aspecte ale consilierii psihologice ale copiilor cu cerințe educaționale speciale

Aspecte ale consilierii psihologice ale copiilor cu cerințe educaționale speciale
(Aspecte ale consilierii psihologice ale copiilor cu cerințe educaționale speciale)

Influenţa factorilor sociali asupra dezvoltării aptitudinale a elevilor

Influenţa factorilor sociali asupra dezvoltării aptitudinale a elevilor
(Influenţa factorilor sociali asupra dezvoltării aptitudinale a elevilor)

Parteneriatul grădiniță-familie în educația copiilor cu deficiențe afective

Parteneriatul grădiniță-familie în educația copiilor cu deficiențe afective
(Parteneriatul grădiniță-familie în educația copiilor cu deficiențe afective)

Promovarea dialogului intercultural în contextul globalizării

Promovarea dialogului intercultural în contextul globalizării
(Promovarea dialogului intercultural în contextul globalizării)

Provocarea multilingvismului în societatea contemporană

Provocarea multilingvismului în societatea contemporană
(Provocarea multilingvismului în societatea contemporană)

Формирование межкультурной компетенции студентов-филологов в процессе обучения иноязычному общению.

Формирование межкультурной компетенции студентов-филологов в процессе обучения иноязычному общению.
(Формирование межкультурной компетенции студентов-филологов в процессе обучения иноязычному общению.)

Inovația în școală: bariere și succese

Inovația în școală: bariere și succese
(Inovația în școală: bariere și succese)

Inovaţia în educaţie din perspectiva personalităţii profesorului

Inovaţia în educaţie din perspectiva personalităţii profesorului
(Inovaţia în educaţie din perspectiva personalităţii profesorului)

Инклюзивное образование в Германии: итоги и перспективы

Инклюзивное образование в Германии: итоги и перспективы
(Инклюзивное образование в Германии: итоги и перспективы)