Records of the Corps of Cadets of the School of Chivalry. Vol. 2. People – Values – Material Culture Cover Image
 • Offer for Individuals Only 30.00 €

Kajety Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej. T. 2. Ludzie – wartości – kultura materialna
Records of the Corps of Cadets of the School of Chivalry. Vol. 2. People – Values – Material Culture

Contributor(s): Elżbieta Wichrowska (Editor), Agata Wdowik (Editor)
Subject(s): History, Modern Age, 16th Century, 17th Century, 18th Century
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: School of Chivalry; University of Warsaw; Corps of Cadets; Stanislavian period
Summary/Abstract: The publication concerns the history of the School of Chivalry (1765–1794). It discusses the issues of the everyday life of the cadets and professors of the Corps of Cadets, the topographical and architectural arrangement of the grounds of the contemporary main campus as well as models of modern education of the School of Chivalry. The authors reconstruct the ideological model proposed by the founders of the School.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4010-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4002-1
 • Page Count: 658
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Francuzi w Szkole Rycerskiej. Związki cudzoziemców z Warszawą

Francuzi w Szkole Rycerskiej. Związki cudzoziemców z Warszawą
(French at the School of Chivalry. Relations of foreigners with Warsaw)

 • Price: 4.50 €
Dwugłos o Louisie de Lalandzie – wprowadzenie

Dwugłos o Louisie de Lalandzie – wprowadzenie
(Doubt about Louis de Laland - introduction)

 • Price: 4.50 €
Louis de Lalande – działalność w Szkole Rycerskiej

Louis de Lalande – działalność w Szkole Rycerskiej
(Louis de Lalande - activity at the School of Chivalry)

 • Price: 4.50 €
Kapitan Louis de Lalande w Polsce

Kapitan Louis de Lalande w Polsce
(Captain Louis de Lalande in Poland)

 • Price: 4.50 €
Dokąd jedziesz, Szkoło Rycerska?, czyli Korpus Kadetów na cenzurowanym

Dokąd jedziesz, Szkoło Rycerska?, czyli Korpus Kadetów na cenzurowanym
(Where are you going the School of Chivalry? That is the Corps of Cadets on censored)

 • Price: 4.50 €
Dokąd jedziesz, Szkoło Rycerska?] – transliteracja. [Dokąd jedziesz, Szkoło Rycerska?] – przekład

Dokąd jedziesz, Szkoło Rycerska?] – transliteracja. [Dokąd jedziesz, Szkoło Rycerska?] – przekład
(Where are you going the School of Chivalry?] - transliteration. [Where are you going the School of Chivalry?] - translation)

 • Price: 4.50 €
Portret de Lalande’a. Z Honfleur do Warszawy… statkiem

Portret de Lalande’a. Z Honfleur do Warszawy… statkiem
(Portrait of de Lalande. From Honfleur to Warsaw ... by ship)

 • Price: 4.50 €
Głos w sprawie portretu i munduru

Głos w sprawie portretu i munduru
(A vote on the portrait and the uniform)

 • Price: 4.50 €
Tadeusz Kościuszko w Szkole Rycerskiej

Tadeusz Kościuszko w Szkole Rycerskiej
(Tadeusz Kościuszko at the School of Chivalry)

 • Price: 4.50 €
Rok 1823 – domknięcie epoki wielkomagnackiego oświecenia. Ostatnia droga Adama Kazimierza Czartoryskiego, komendanta Szkoły Rycerskiej, na tle źródeł funeralnych

Rok 1823 – domknięcie epoki wielkomagnackiego oświecenia. Ostatnia droga Adama Kazimierza Czartoryskiego, komendanta Szkoły Rycerskiej, na tle źródeł funeralnych
(1823 - the period is closed of the Great Mosaic Enlightenment. The last way Adam Kazimierz Czartoryski, commandant the School of Chivalry against the background of funeral sources)

 • Price: 4.50 €
Podręczniki w Szkole Rycerskiej – wprowadzenie

Podręczniki w Szkole Rycerskiej – wprowadzenie
(Textbooks at the School of Chivalry - introduction)

 • Price: 4.50 €
Jan Wulfers i podręcznik jego autorstwa

Jan Wulfers i podręcznik jego autorstwa
(Jan Wulfers and his manual)

 • Price: 4.50 €
Oświeceniowy podręcznik do historii jako projekt dydaktyczno-wychowawczy. Józefa Kajetana Skrzetuskiego Historia powszechna dla szkół narodowych na klasę III i wydane do niej Przypisy…

Oświeceniowy podręcznik do historii jako projekt dydaktyczno-wychowawczy. Józefa Kajetana Skrzetuskiego Historia powszechna dla szkół narodowych na klasę III i wydane do niej Przypisy…
(Enlightenment history textbook as a didactic and educational project. Józef Kajetan Skrzetuski's Universal history for national schools for class III and Footnotes issued to it...)

 • Price: 4.50 €
Jednorożce, przeciwstopni i góry ogniste – w podręczniku Michała Jana Hubego, ostatniego generalnego dyrektora nauk

Jednorożce, przeciwstopni i góry ogniste – w podręczniku Michała Jana Hubego, ostatniego generalnego dyrektora nauk
(Unicorns, antistops and fiery mountains - in Michał Jan Hube's textbook, last general director of science)

 • Price: 4.50 €
Losy biblioteki oraz zbiorów Korpusu Kadetów

Losy biblioteki oraz zbiorów Korpusu Kadetów
(The fate of the library and collections the Corps of Cadets)

 • Price: 4.50 €
Dyskurs polityczny Imci Pana Kadeta Szkoły Rycerskiej z Imci Panem Konwiktorem ex Collegio Nobilium Scholarum Piarum o maksymach politycznych z interesów snujących się w Rzeczpltej na dowód korzystania nowych funduszów edukacji

Dyskurs polityczny Imci Pana Kadeta Szkoły Rycerskiej z Imci Panem Konwiktorem ex Collegio Nobilium Scholarum Piarum o maksymach politycznych z interesów snujących się w Rzeczpltej na dowód korzystania nowych funduszów edukacji
(Political discourse of the Lord of the Cadet of the School of Chivalry with the Lord Convictor from the Collegio Nobilium Scholarum Piarum on the political maxims of the interests of the wandering in the Republic as proof of new use education funds)

 • Price: 4.50 €
Dyskurs polityczny Imci Pana Kadeta Szkoły Rycerskiej z Imci Panem Konwiktorem ex Collegio Nobilium Scholarum Piarum o maksymach politycznych z interesów snujących się w Rzeczpltej na dowód korzystania nowych funduszów edukacji

Dyskurs polityczny Imci Pana Kadeta Szkoły Rycerskiej z Imci Panem Konwiktorem ex Collegio Nobilium Scholarum Piarum o maksymach politycznych z interesów snujących się w Rzeczpltej na dowód korzystania nowych funduszów edukacji
(Political discourse of the Lord of the Cadet of the School of Chivalry with the Lord Convictor from the Collegio Nobilium Scholarum Piarum on the political maxims of the interests of the wandering in the Republic as proof of new use education funds)

 • Price: 4.50 €
Dyskurs polityczny Imci Pana Kadeta Szkoły Rycerskiej z Imci Panem Konwiktorem ex Collegio Nobilium Scholarum Piarum o maksymach politycznych z interesów snujących się w Rzeczpltej na dowód korzystania nowych funduszów edukacji

Dyskurs polityczny Imci Pana Kadeta Szkoły Rycerskiej z Imci Panem Konwiktorem ex Collegio Nobilium Scholarum Piarum o maksymach politycznych z interesów snujących się w Rzeczpltej na dowód korzystania nowych funduszów edukacji
(Political discourse of the Lord of the Cadet of the School of Chivalry with the Lord Convictor from the Collegio Nobilium Scholarum Piarum on the political maxims of the interests of the wandering in the Republic as proof of new use education funds)

 • Price: 4.50 €
Nauka o religii i obyczajności… ks. Gabriela Jakubowskiego. Analiza i interpretacja metodą krytyki retorycznej cluster criticism

Nauka o religii i obyczajności… ks. Gabriela Jakubowskiego. Analiza i interpretacja metodą krytyki retorycznej cluster criticism
(Teaching by fr. Gabriel Jakubowski about religion and morals... Method analysis and interpretation rhetoric criticism cluster criticism)

 • Price: 4.50 €
Mowa Ludwika Fundament-Karśnickiego… – wprowadzenie

Mowa Ludwika Fundament-Karśnickiego… – wprowadzenie
(Speech by Ludwik Fundament-Karśnicki ... - introduction)

 • Price: 4.50 €
Mowa Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Ludwika Fundament-Karśnickiego Kasztelana Wieluńskiego, Orderów Orła Białego i św. Stanisława Kawalera, Komisji Wojskowej Obojga Narodów Komisarza, i od tejże Komisji do lustracji Korpusu Kadetów

Mowa Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Ludwika Fundament-Karśnickiego Kasztelana Wieluńskiego, Orderów Orła Białego i św. Stanisława Kawalera, Komisji Wojskowej Obojga Narodów Komisarza, i od tejże Komisji do lustracji Korpusu Kadetów
(Speech by the Honorable the Lord Ludwik Fundament-Karśnicki, Castellan of Wieluń, Orders of the White Eagle and St. Stanisław Kawaler, Commission Military Commissioner of both Nations, and from the same Commission to lustration the Corps of Cadets)

 • Price: 4.50 €
Kaliski korpus kadecki w latach 1794–1832

Kaliski korpus kadecki w latach 1794–1832
(The Kalisz Corps of Cadets in 1794-1832)

 • Price: 4.50 €
Twórczość poetycka uczniów Szkoły Rycerskiej

Twórczość poetycka uczniów Szkoły Rycerskiej
(Poetic creativity of the School of Chivalry students)

 • Price: 4.50 €
Teatr Korpusu Kadetów – kilka uwag

Teatr Korpusu Kadetów – kilka uwag
(The Theater of the Corps of Cadets - a few remarks)

 • Price: 4.50 €
Pałac Kazimierzowski oraz koszary Korpusu Kadetów. Historia, projekty i ich realizacja w świetle nowo odkrytych źródeł archiwalnych

Pałac Kazimierzowski oraz koszary Korpusu Kadetów. Historia, projekty i ich realizacja w świetle nowo odkrytych źródeł archiwalnych
(Kazimierzowski Palace and barracks of the Corps of Cadets. Historia, projects and their implementation in the light of newly discovered sources archival)

 • Price: 4.50 €
Fryderyk Moszyński, Ustawa względem ognia dla koszar do Korpusu Kadetów J.K.Mci i Rzpltej należących z wyraźnego rozkazu J.K.Mci publikowana dnia pierwszego miesiąca października Roku Pańskiego 1773 w Drukarni Mitzlerowskiej

Fryderyk Moszyński, Ustawa względem ognia dla koszar do Korpusu Kadetów J.K.Mci i Rzpltej należących z wyraźnego rozkazu J.K.Mci publikowana dnia pierwszego miesiąca października Roku Pańskiego 1773 w Drukarni Mitzlerowskiej
(Fryderyk Moszyński, Act about a fire for barracks for the Corps of Cadets of the King and the Republic belonging to an explicit order of the King published on the first day of October of the Year of the Lord 1773 in the Mitzler's Printing House)

 • Price: 4.50 €
Ustawa względem ognia dla koszar do Korpusu Kadetów J.K.Mci i Rzpltej należących z wyraźnego rozkazu J.K.Mci publikowana dnia pierwszego miesiąca października Roku Pańskiego 1773 w Drukarni Mitzlerowskiej

Ustawa względem ognia dla koszar do Korpusu Kadetów J.K.Mci i Rzpltej należących z wyraźnego rozkazu J.K.Mci publikowana dnia pierwszego miesiąca października Roku Pańskiego 1773 w Drukarni Mitzlerowskiej
(Act about a fire for barracks for the Corps of Cadets of the King and the Republic belonging to an explicit order of the King published on the first day of October of the Year of the Lord 1773 in the Mitzler's Printing House)

 • Price: 4.50 €
Kulinaria w Korpusie Kadetów. Rekonesans

Kulinaria w Korpusie Kadetów. Rekonesans
(Culinary in the Corps of Cadets. Reconnaissance)

 • Price: 4.50 €