Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică Cover Image

Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică

Colloquia Professorum, ediţia a 8-a,: 12 octombrie 2018

Author(s): Valentina Priţcan, Liubovi Razmeriţă, Elena Sirota, Viorica Cebotaroş, Diana Ignatenco, Alexandra Melnic
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Economy, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Foreign languages learning, Business Economy / Management, Agriculture, Financial Markets
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi; colocvii ştiinţifice; cercetări ştiinţifice;
Summary/Abstract: Volum cuprinde materialele de la ediţia a 8-a a Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, care a avut loc pe 12 octombrie 2018, în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

  • Print-ISBN-13: 978-9975-50-235-1
  • Page Count: 369
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Romanian, Russian, Ukrainian
Ioan Ianov: un junimist uitat

Ioan Ianov: un junimist uitat
(Ioan Ianov: un junimist uitat)

Tipologia variaţiei frazeologice

Tipologia variaţiei frazeologice
(Tipologia variaţiei frazeologice)

Paul Goma: (r)evoluţia modelului

Paul Goma: (r)evoluţia modelului
(Paul Goma: (r)evoluţia modelului)

Metafora conceptuală în construcțiile idiomatice românești

Metafora conceptuală în construcțiile idiomatice românești
(Metafora conceptuală în construcțiile idiomatice românești)

Teaching the language of advice in efl classrooms

Teaching the language of advice in efl classrooms
(Teaching the language of advice in efl classrooms)

Establishing meaningful relationships within a small discourse community to enhance students’ academic writing skills

Establishing meaningful relationships within a small discourse community to enhance students’ academic writing skills
(Establishing meaningful relationships within a small discourse community to enhance students’ academic writing skills)

An analysis of students’ perception of plagiarism: the case of Alecu Russo Balti State University

An analysis of students’ perception of plagiarism: the case of Alecu Russo Balti State University
(An analysis of students’ perception of plagiarism: the case of Alecu Russo Balti State University)

Синкретизм в сложноподчиненных предложениях разных видов как одно из явлений современного синтаксиса

Синкретизм в сложноподчиненных предложениях разных видов как одно из явлений современного синтаксиса
(Синкретизм в сложноподчиненных предложениях разных видов как одно из явлений современного синтаксиса)

Повествовательные формы новейшего русского романа

Повествовательные формы новейшего русского романа
(Повествовательные формы новейшего русского романа)

«Слова выходят коротки и смачны» (к вопросу о формировании стилистической компетенции учащихся)

«Слова выходят коротки и смачны» (к вопросу о формировании стилистической компетенции учащихся)
(«Слова выходят коротки и смачны» (к вопросу о формировании стилистической компетенции учащихся))

Принципы построения системы упражнений в современном учебнике русского языка как иностранного

Принципы построения системы упражнений в современном учебнике русского языка как иностранного
(Принципы построения системы упражнений в современном учебнике русского языка как иностранного)

Особенности функционирования жаргонной лексики в современной молодежной среде

Особенности функционирования жаргонной лексики в современной молодежной среде
(Особенности функционирования жаргонной лексики в современной молодежной среде)

Teoria dialogului dezvoltativ în practica formării continui

Teoria dialogului dezvoltativ în practica formării continui
(Teoria dialogului dezvoltativ în practica formării continui)

Unele aspecte privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei universitare TIC în cadrul USARB

Unele aspecte privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei universitare TIC în cadrul USARB
(Unele aspecte privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei universitare TIC în cadrul USARB)

Oportunităţile dezvoltării agroturismului în Republica Moldova

Oportunităţile dezvoltării agroturismului în Republica Moldova
(Oportunităţile dezvoltării agroturismului în Republica Moldova)

Tehnologii moderne de preparare a celulelor solare excitonice cu perovskit

Tehnologii moderne de preparare a celulelor solare excitonice cu perovskit
(Tehnologii moderne de preparare a celulelor solare excitonice cu perovskit)

Cercetări privind aplicarea unor straturi subțiri de compuși semiconductori AII BVI în celulele solare pe bază de perovskite

Cercetări privind aplicarea unor straturi subțiri de compuși semiconductori AII BVI în celulele solare pe bază de perovskite
(Cercetări privind aplicarea unor straturi subțiri de compuși semiconductori AII BVI în celulele solare pe bază de perovskite)

Aplicarea tehnologiei blockchain în managementul financiar-contabil

Aplicarea tehnologiei blockchain în managementul financiar-contabil
(Aplicarea tehnologiei blockchain în managementul financiar-contabil)

Metode de analiză a riscului financiar al întreprinderii în condiţiile incertitudinii

Metode de analiză a riscului financiar al întreprinderii în condiţiile incertitudinii
(Metode de analiză a riscului financiar al întreprinderii în condiţiile incertitudinii)

Instrumente de finanțare pentru exportatori în Republica Moldova

Instrumente de finanțare pentru exportatori în Republica Moldova
(Instrumente de finanțare pentru exportatori în Republica Moldova)

Activități și practici specifice marketingului resurselor umane în cadrul întreprinderilor

Activități și practici specifice marketingului resurselor umane în cadrul întreprinderilor
(Activități și practici specifice marketingului resurselor umane în cadrul întreprinderilor)

Îmbătrânirea populației şi evaluarea indicelui sarcinii demografice în regiunile Republicii Moldova

Îmbătrânirea populației şi evaluarea indicelui sarcinii demografice în regiunile Republicii Moldova
(Îmbătrânirea populației şi evaluarea indicelui sarcinii demografice în regiunile Republicii Moldova)

Provocări pentru o cultură a inovării în organizația școlară

Provocări pentru o cultură a inovării în organizația școlară
(Provocări pentru o cultură a inovării în organizația școlară)

Tehnologizarea învățământului: aspecte actuale și de perspectivă

Tehnologizarea învățământului: aspecte actuale și de perspectivă
(Tehnologizarea învățământului: aspecte actuale și de perspectivă)

Instituția Publică Liceul Teoretic Văratic abordat ca o organizație ce învață

Instituția Publică Liceul Teoretic Văratic abordat ca o organizație ce învață
(Instituția Publică Liceul Teoretic Văratic abordat ca o organizație ce învață)

Reprezentarea mintală a selfului la tineri

Reprezentarea mintală a selfului la tineri
(Reprezentarea mintală a selfului la tineri)

Rolul particularităţilor individuale al tânărului specialist în formarea reprezentărilor viitorului profesionist

Rolul particularităţilor individuale al tânărului specialist în formarea reprezentărilor viitorului profesionist
(Rolul particularităţilor individuale al tânărului specialist în formarea reprezentărilor viitorului profesionist)

Implicații metodologice ale evaluării criteriale prin descriptori în clasele gimnaziale

Implicații metodologice ale evaluării criteriale prin descriptori în clasele gimnaziale
(Implicații metodologice ale evaluării criteriale prin descriptori în clasele gimnaziale)

Caracterul sistemic al activităților muzical-didactice prin dramaturgia lecţiei de educaţie muzicală

Caracterul sistemic al activităților muzical-didactice prin dramaturgia lecţiei de educaţie muzicală
(Caracterul sistemic al activităților muzical-didactice prin dramaturgia lecţiei de educaţie muzicală)

Postulate ale axiologiei educaţiei ca ştiinţă pedagogică

Postulate ale axiologiei educaţiei ca ştiinţă pedagogică
(Postulate ale axiologiei educaţiei ca ştiinţă pedagogică)

Aspecte conceptuale cu referire la competențele artistice ale cadrelor didactice intercalizate în învățământul primar din perspective diferite

Aspecte conceptuale cu referire la competențele artistice ale cadrelor didactice intercalizate în învățământul primar din perspective diferite
(Aspecte conceptuale cu referire la competențele artistice ale cadrelor didactice intercalizate în învățământul primar din perspective diferite)

Aspecte critice cu privire la reglementarea procreării medical asistate în Legislația Republicii Moldova

Aspecte critice cu privire la reglementarea procreării medical asistate în Legislația Republicii Moldova
(Aspecte critice cu privire la reglementarea procreării medical asistate în Legislația Republicii Moldova)

Unele referiri cu privire la conceptul și trăsăturile criminalității

Unele referiri cu privire la conceptul și trăsăturile criminalității
(Unele referiri cu privire la conceptul și trăsăturile criminalității)

Contractele privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate în reglementarea directivei 2015/2302/UE

Contractele privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate în reglementarea directivei 2015/2302/UE
(Contractele privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate în reglementarea directivei 2015/2302/UE)

Particularitățile apărării pârâtului prin intermediul obiecțiilor material-juridice în procesul civil

Particularitățile apărării pârâtului prin intermediul obiecțiilor material-juridice în procesul civil
(Particularitățile apărării pârâtului prin intermediul obiecțiilor material-juridice în procesul civil)

Diversitatea sancţiunilor procedurale civile

Diversitatea sancţiunilor procedurale civile
(Diversitatea sancţiunilor procedurale civile)

Contractul de vânzare a bunurilor de consum şi propunerea modificată de directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri

Contractul de vânzare a bunurilor de consum şi propunerea modificată de directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri
(Contractul de vânzare a bunurilor de consum şi propunerea modificată de directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri)

Проблема соотношения права и закона в философии И. Канта и Г. Радбруха

Проблема соотношения права и закона в философии И. Канта и Г. Радбруха
(Проблема соотношения права и закона в философии И. Канта и Г. Радбруха)

Cu privire la conceptul „Sfârșitul / Moartea filosofiei” din perspectiva fenomenelor cultural-didactice actuale

Cu privire la conceptul „Sfârșitul / Moartea filosofiei” din perspectiva fenomenelor cultural-didactice actuale
(Cu privire la conceptul „Sfârșitul / Moartea filosofiei” din perspectiva fenomenelor cultural-didactice actuale)

Managementul strategic și internaționalizarea învățământului superior

Managementul strategic și internaționalizarea învățământului superior
(Managementul strategic și internaționalizarea învățământului superior)

Unele dificultăți în materia asistenței juridico-penale internaționale: abordare teoretico-normativă

Unele dificultăți în materia asistenței juridico-penale internaționale: abordare teoretico-normativă
(Unele dificultăți în materia asistenței juridico-penale internaționale: abordare teoretico-normativă)

Unele reflecții privind dreptul infractorului la împăcare cu partea vătămată

Unele reflecții privind dreptul infractorului la împăcare cu partea vătămată
(Unele reflecții privind dreptul infractorului la împăcare cu partea vătămată)

Reinforce the entrepreneurial and digital skills of students enhancing the modernization of higher education. Critical satisfaction on students target group

Reinforce the entrepreneurial and digital skills of students enhancing the modernization of higher education. Critical satisfaction on students target group
(Reinforce the entrepreneurial and digital skills of students enhancing the modernization of higher education. Critical satisfaction on students target group)

Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes. Student’s needs

Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes. Student’s needs
(Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes. Student’s needs)