Geographical education in the world and in Poland - selected problems. Works of Geographical Education Commission Polish Geographical Society. Volume 3 Cover Image

Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce - wybrane problemy. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tom 3
Geographical education in the world and in Poland - selected problems. Works of Geographical Education Commission Polish Geographical Society. Volume 3

Contributor(s): Elżbieta Szkurłat (Editor), Arkadiusz Głowacz (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education, Geography, Regional studies, Human Geography, Applied Geography
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: geographical education;teaching geography;Poland;world
Summary/Abstract: The third volume of the Works of Geographical Education Commission of the Polish Geographical Society aims to present the results of the most recent research concerning the contemporary problems of geographical education in a series of countries with a special focus on Poland. The thematic scope of the volume embraces not only the theoretic framework of geographical education such as the concepts of curricula, teaching aims and methods, position of geography in the educational systems, or comparative studies but also an overview of practical solutions functioning in real school environments.

  • E-ISBN-13: 978-83-7969-453-2
  • Print-ISBN-13: 978-83-7969-420-4
  • Page Count: 234
  • Publication Year: 2014
  • Language: English, Polish
Miejsce wiedzy geograficznej i umiejętności w tworzeniu curriculum

Miejsce wiedzy geograficznej i umiejętności w tworzeniu curriculum
(Curriculum thinking, ‘capabilities’ and the place of geographical knowledge in schools)

Edukacja geograficzna w Hesji – od szkoły podstawowej do uniwersytetu

Edukacja geograficzna w Hesji – od szkoły podstawowej do uniwersytetu
(Geography education in Hesse – from primary school to university)

Geografia w hiszpańskim systemie edukacji – doświadczenie asystentury Comeniusa

Geografia w hiszpańskim systemie edukacji – doświadczenie asystentury Comeniusa
(Geography in the Spanish education system – Comenius assistantship experience)

Edukacja geograficzna w australijskim systemie kształcenia

Edukacja geograficzna w australijskim systemie kształcenia
(Geographical education in the Australian educational system)

Edukacja geograficzna w Kraju Kwitnącej Wiśni

Edukacja geograficzna w Kraju Kwitnącej Wiśni
(Geographical education in the Land of the Rising Sun)

Geografia jako przedmiot nauczania w systemie oświaty na Ukrainie

Geografia jako przedmiot nauczania w systemie oświaty na Ukrainie
(Geography as a study subject in the education system in Ukraine)

Doświadczenia i wyobrażenia przestrzeni jako podstawa w nauczaniu geografii. Przykład Polski i Anglii

Doświadczenia i wyobrażenia przestrzeni jako podstawa w nauczaniu geografii. Przykład Polski i Anglii
(Personal experiences and images of places as the basis for teaching geography. Examples of Poland and England)

Umiejętności kształcone za pomocą podręczników do geografii w Polsce, Anglii, Francji i Niemczech (Saksonii)

Umiejętności kształcone za pomocą podręczników do geografii w Polsce, Anglii, Francji i Niemczech (Saksonii)
(Skills developed through geography textbooks in Poland, England, France and Germany (Saxony))

Współczesne kierunki zmian w nauczaniu geografii w szkołach ogólnokształcących na przykładzie Finlandii i Rosji

Współczesne kierunki zmian w nauczaniu geografii w szkołach ogólnokształcących na przykładzie Finlandii i Rosji
(Contemporary directions of changes in teaching geography in secondary school – case study of Finland and Russia)

Kierunki zmian w akademickim kształceniu geograficznym w Czechach i w Polsce

Kierunki zmian w akademickim kształceniu geograficznym w Czechach i w Polsce
(The directions of change in the academic geographical education in the Czech Republic and Poland)

Okulografia w badaniach postrzegania i konstruowania wiedzy geograficznej

Okulografia w badaniach postrzegania i konstruowania wiedzy geograficznej
(Eye tracking in the research on the perception and construction of geographical knowledge)

Wyprawy i obozy naukowe jako alternatywna forma uczenia się przez działanie – przykład dobrej praktyki nauczycieli ZS nr 1 w Tychach

Wyprawy i obozy naukowe jako alternatywna forma uczenia się przez działanie – przykład dobrej praktyki nauczycieli ZS nr 1 w Tychach
(School expeditions and scientific camps as an alternative form of learning by action – an example of teacher’s good practice in School Complex No. 1 in Tychy)

Rola centrów nauki w przyrodniczej edukacji nieformalnej na przykładzie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Rola centrów nauki w przyrodniczej edukacji nieformalnej na przykładzie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu
(The role of science learning centres in informal sciences education on the example of Innovation Center Mill of Knowledge in Toruń)

Motywy wyboru klas geograficznych w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego

Motywy wyboru klas geograficznych w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego
(Motives that stand behind the choice of geography class in selected post–secondary schools of Greater Poland voivodeship)