Usability of banks' websites Cover Image

Użyteczność serwisów internetowych banków
Usability of banks' websites

Measurement and evaluation

Author(s): Mirosława Kaczmarek
Subject(s): Economy, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: bankowość internetowa;użyteczność;serwisy internetowe;eye tracking;test użyteczności;skala Likerta;
Summary/Abstract: Zmieniające się trendy w wizualizacji informacji dostępnych kanałem internetowym nie pozostają bez wpływu na wygląd serwisów internetowych banków, które powinny być dostosowane do potrzeb i wymagań użytkowników, by korzystając z ich funkcjonalności, mogli realizować usługi bankowe w sposób efektywny, skuteczny i satysfakcjonujący. W monografii scharakteryzowana została procedura badań ewaluacyjnych użyteczności serwisu internetowego znajdującego się w fazie eksploatacji. Omówiono zagadnienia związane z budową serwisu i czynniki kształtujące jego użyteczność. Przedstawiono cechy i procedura stosowania takich metod badania użyteczności serwisów internetowych, jak eye tracking, test użyteczności i metoda thinking aloud. Poruszona została także problematyka pomiaru użyteczności serwisu realizowanego z wykorzystaniem kwestionariusza, w szczególności zastosowania skali Likerta oraz oceny jej wymiarowości i rzetelności. Stosowanie wymienionych metod zostało obszernie zilustrowane wynikami badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę w odniesieniu do serwisów transakcyjnych banków.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-906-5
  • Page Count: 225
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish