War in Figures - Demographic Losses in Wars on the Territory of Former Yugoslavia From 1991 to 1999 Cover Image

Rat u brojkama - demografski gubici u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 1999.
War in Figures - Demographic Losses in Wars on the Territory of Former Yugoslavia From 1991 to 1999

Author(s): Ewa Tabeau, Marcin Żółtkowski, Jakub Bijak, Arve Hetland, Henrik Urdal, Helge Brunborg, Neda Lončarić, Fritz Sheuren, Patrick Ball, Wendy Betts, Jana Dudukovich, Meghan Lynch, Amelia Hoover
Contributor(s): Ewa Tabeau (Editor), Sonja Biserko (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Geography, Regional studies, Sociology, Military history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, Studies in violence and power, Demography and human biology, Transformation Period (1990 - 2010), Migration Studies, Peace and Conflict Studies, Wars in Jugoslavia
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Yugoslavia; war; BiH; Serbia; Kosovo; Višegrad; Vlasenica; Bosanski Šamac; Odžak; Prijedor; Krajina; Herceg-Bosna; Mostar; Srebrenica; Sarajevo; victims; killed persons; missing persons; refuges; migration; DNK identification; demography; losses;
Summary/Abstract: Hronološki prvi demografski ekspertski izveštaj pojavio se na saslušanju u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (ITCY) juna 2000. godine. Izveštaj se odnosio na nestala lica prilikom pada Srebrenice 1995. i predstavljen je u slučaju “Krstić” (IT-98-33). Potpisala su ga dva norveška demografa – Helge Brunborg, viši istraživač Statističkog zavoda Norveške, koji je pre toga radio kao demograf pri Tužilaštvu tribunala u Hagu (ITCY), i Henrik Urdal, u to vreme pomoćni istražitelj Tužilaštva, a potom istraživač Instituta za mirovne studije (Peace Research Institute) u Oslu. Izveštaj je napisan za potrebe Tužilaštva u slučaju “Krstić” s ciljem da rezimira odmazdu prilikom pada Srebrenice. Iako su se podaci korišćeni u izveštaju isključivo odnosili na nestala lica, a ne na potvrđen broj ubijenih na osnovu ekshumacija (jer ti podaci gotovo da i nisu bili dostupni u vreme suđenja Krstiću; do tada je bilo identifikovano samo 70 stradalih), izveštaj i svedočenje eksperta Tužilaštva Helge Brunborg pokazali su se izuzetno uspešnim; u obrazloženju presude generalu RADISLAVU KRSTIĆU, osuđenom na 46 godina zatvora (odnosno 35 po žalbi) našlo se nekoliko bitnih demografskih pokazatelja iz izveštaja, izvedenih u dokaznom postupku.

  • Page Count: 1214
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian, Serbian
Promjene nacionalnog sastava stanovništva u opštini Višegrad između 1991. i 1997.

Promjene nacionalnog sastava stanovništva u opštini Višegrad između 1991. i 1997.
(Changes in the Ethnic Composition in the Municipality of Višegrad, 1991 and 1997)

Demografske posljedice sukoba u Opštini Vlasenica, maj-septembar 1992.

Demografske posljedice sukoba u Opštini Vlasenica, maj-septembar 1992.
(Demographic Consequences of the Conflict in the Municipality of Vlasenica, May-September 1992)

Promene u etničkom sastavu Bosanskog Šamca i Odžaka, 1991. i 1997.

Promene u etničkom sastavu Bosanskog Šamca i Odžaka, 1991. i 1997.
(Changes in the Ethnic Composition of Bosanski Šamac and Odžak, 1991 and 1997)

Osnovne demografske karakteristike i društveno-ekonomski status nestalih i ubijenih osoba iz Prijedora u periodu od 30. aprila do 30. septembra 1992

Osnovne demografske karakteristike i društveno-ekonomski status nestalih i ubijenih osoba iz Prijedora u periodu od 30. aprila do 30. septembra 1992
(Basic Demographic Characteristics and Socio-Economic Status of Missing and Killed Persons from the Municipality of Prijedor, 30.04-30.09.1992)

Nestala i ubijena lica u Autonomnoj Oblasti Krajina 1992. godine: osnovne demografske odlike, vreme i mesto incidenata

Nestala i ubijena lica u Autonomnoj Oblasti Krajina 1992. godine: osnovne demografske odlike, vreme i mesto incidenata
(Missing and Killed Persons in the Autonomous Region of Krajina in 1992: Basic Demographic Characteristics, Timing and Location of Incidents)

Etnički sastav; interno raseljena lica i izbeglice iz osam opština u Herceg-Bosni; od 1991. do 1997-98.

Etnički sastav; interno raseljena lica i izbeglice iz osam opština u Herceg-Bosni; od 1991. do 1997-98.
(Ethnic Composition; Internally Displaced Persons and Refugees from Eight Municipalities of Herceg-Bosna; 1991 to 1997-98)

Ranjeni tokom opsade Mostara - Statistička analiza knjiga mostarske ratne bolnice

Ranjeni tokom opsade Mostara - Statistička analiza knjiga mostarske ratne bolnice
(Wounded Persons Related to the Siege of Mostar - Statistical analysis of the Mostar War Hospital Books)

Osobe ubijene poradi opsade Mostara: Statistička analiza knjiga mostarske ratne bolnice i mostarskih matičnih knjiga umrlih

Osobe ubijene poradi opsade Mostara: Statistička analiza knjiga mostarske ratne bolnice i mostarskih matičnih knjiga umrlih
(Killed Persons Related to the Siege of Mostar: A Statistical Analysis of the Mostar War Hospital Books and the Mostar Death Registries)

Izveštaj o broju nestalih i mrtvih iz Srebrenice

Izveštaj o broju nestalih i mrtvih iz Srebrenice
(Report on the Number of Missing and Dead from Srebrenica)

Nestali i mrtvi iz Srebrenice: izvještaj i spisak iz 2005.

Nestali i mrtvi iz Srebrenice: izvještaj i spisak iz 2005.
(The 2005 Srebrenica Report and List of Missing and Dead)

Nestali iz Srebrenice: izvještaj o napretku u identifikaciji na osnovu DNK koju je provela Međunarodna komisija za nestala lica (MKNL) iz 2007.

Nestali iz Srebrenice: izvještaj o napretku u identifikaciji na osnovu DNK koju je provela Međunarodna komisija za nestala lica (MKNL) iz 2007.
(Srebrenica Missing: The 2007 Progress Report on the DNA-Based Identification by ICMP)

Ljudski gubici tokom "opsade" Sarajeva od 10. septembra 1992. do 10. augusta 1994.

Ljudski gubici tokom "opsade" Sarajeva od 10. septembra 1992. do 10. augusta 1994.
(Population Losses in the Siege of Sarajevo, 10 September 1992 to 10 August 1994)

Broj žrtava u opsadi Sarajeva od aprila 1992. do decembra 1995. - Studija o stopi smrtnosti na osnovu osam velikih izvora podataka

Broj žrtava u opsadi Sarajeva od aprila 1992. do decembra 1995. - Studija o stopi smrtnosti na osnovu osam velikih izvora podataka
(Death Toll in the Siege of Sarajevo, April 1992 to December 1995: A study of Mortality Based on Eight Large Data Sources)

Ubijene i ranjene osobe tokom opsade Sarajeva: od avgusta 1994. do novembra 1995. godine

Ubijene i ranjene osobe tokom opsade Sarajeva: od avgusta 1994. do novembra 1995. godine
(Killed and Wounded Persons from the Siege of Sarajevo: August 1994 to November 1995)

Etnički sastav i interno raseljena lica i izbeglice iz 47 opština u Bosni i Hercegovini, od 1991. do 1997-98.

Etnički sastav i interno raseljena lica i izbeglice iz 47 opština u Bosni i Hercegovini, od 1991. do 1997-98.
(Ethnic Composition in and Internally Displaced Persons and Refugees from 47 Municipalities of Bosnia and Herzegovina, 1991 to 1997)

Ubistva i kretanje izbeglica na Kosovu od marta do juna 1999.

Ubistva i kretanje izbeglica na Kosovu od marta do juna 1999.
(Killings and Refugee Flow in Kosovo, March-June 1999)

Osvrt na izveštaj: “Ubistva i migracije na Kosovu” Odgovori na dodatne informacije i analizu

Osvrt na izveštaj: “Ubistva i migracije na Kosovu” Odgovori na dodatne informacije i analizu
(Revisiting „Killings and Migration in Kosovo“: responses to additional data and analysis)

Izveštaj o brojnosti i nacionalnom sastavu stanovništva na Kosovu

Izveštaj o brojnosti i nacionalnom sastavu stanovništva na Kosovu
(Report on the size and ethnic composition of the population of Kosovo)

Biografija Ewe Tabeau

Biografija Ewe Tabeau
(Biography of Ewa Tabeau)