Massacre in Suva Reka - March 1999. - Dossier K. V. 02/2006 Cover Image

Masakr u Suvoj Reci - mart 1999. – Dosije K. V. 02/2006
Massacre in Suva Reka - March 1999. - Dossier K. V. 02/2006

Author(s): Fahri Musliu
Contributor(s): Sonja Biserko (Editor), Seška Stanojlović (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Sociology, Military history, Political history, Recent History (1900 till today), Security and defense, Criminology, Studies in violence and power, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Suva Reka; march 1999; massacre; war crime; Serbia; NATO; Kosovo; Beriša family; trial;
Summary/Abstract: Na Kosovu je od uvođenja srpske uprave 1990. godine vlast počela da sprovodi državnu represiju surovih formi nad svojim džavljanima koji su pripadali albanskoj populaciji. Ta represija je pojačana tokom 1998. godine, kada policijske, vojne i paravojne formacije Srbije počinju „borbu protiv albanskih terorista,“ zbog čega je na kraju bilo potrebno da interveniše međunarodna zajednica vazdušnom kampanjom NATO snaga protiv vojnih, policijskih i drugih strateških objekata Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, uključujući Kosovo. Tokom tromesečnog rata koji su vodile snage NATO pakta i pripadnici OVK protiv vojnih i policijskih snaga Srbije, na Kosovu su se dogodili mnogi varvarski zločini nad albanskim civilima, koje su bez milosti sprovodili pripadnici srpske vojske, policije i paramilitarnih jedinica i u kojima nisu bile pošteđene čak ni bebe... Da bi izbrisali tragove zločina, najviši srpski zvaničnici organizovali su sahranjivanje tela žrtava na vojnom strelištu u Prizrenu, a zatim ih otkopavali i transportovali u Srbiju, u masovne grobnice u Batajnici kod Beograda... Porodice žrtava i dalje su u bolu jer i dan-danas nisu identifikovane sve žrtve zločina u Suvoj Reci i drugde.

  • Print-ISBN-13: 978-86-720-8163-3
  • Page Count: 889
  • Publication Year: 2010
  • Language: Serbian