Vukovar Tragedy 1991 - In the Network of Propaganda Lies and Armed Power of the JNA (Book II) Cover Image

Vukovarska tragedija 1991 – U mreži propagandnih laži i oružane moći JNA (Knjiga II)
Vukovar Tragedy 1991 - In the Network of Propaganda Lies and Armed Power of the JNA (Book II)

Author(s): Sonja Biserko
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Sociology, Military history, Political history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, Criminology, Transformation Period (1990 - 2010), Wars in Jugoslavia
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Vukovar tragedy; 1991; Yugoslav's People Army (JNA); Slobodan Milošević's trial; ethnic cleansing; Serbia; Croatia; testimony; Hague Tribunal; war crime;
Summary/Abstract: Cilj ove studije je analiza uloge Operativne grupe Jug Oružanih snaga SFRJ (Gardijske motorizovane brigade i dodatne jedinice) tokom dejstava u Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu u cilju zauzimanja Vukovara, i nakon tih operacija (od septembra do 24. novembra 1991). Dva su bitna aspekta ove analize. Prvo, u izveštaju se istražuje struktura oružanih snaga SFRJ, doktrina komande i kontrole (nad oružanim snagama i unutar njih), disciplina i ostali važni aspekti. Drugo, u izveštaju se analizira na koji način je Operativna grupa Jug oružanih snaga SFRJ u jesen 1991. izvodila operacije u Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu (i Vukovaru), uključujući odnose između Gardijske motorizovane brigade i drugih oružanih grupa koje su dejstvovale na vukovarskom području pre, za vreme i posle evakuacije vukovarske bolnice. Da bi postigla svoj cilj na najefikasniji način, studija je podeljena na dve velike celine. Svaka celina se sastoji od više delova. Da bi se olakašalo čitanje, svaki deo počinje sažetim prikazom. Skraćenice su navedene i objašnjene posebno u Glosaru.

  • Print-ISBN-10: 86-7208-142-8
  • Page Count: 1650
  • Publication Year: 2007
  • Language: Serbian