Vukovar Tragedy 1991 – In the Network of Propaganda Lies and Armed Power of the JNA (Book I) Cover Image

Vukovarska tragedija 1991 – U mreži propagandnih laži i oružane moći JNA (Knjiga I)
Vukovar Tragedy 1991 – In the Network of Propaganda Lies and Armed Power of the JNA (Book I)

Contributor(s): Sonja Biserko (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Media studies, Communication studies, Military history, Political history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, International relations/trade, Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Peace and Conflict Studies, Wars in Jugoslavia
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Vukovar tragedy; 1991; media; Croatia; Serbian political aspiration; war crime; Yugoslav People's Army (JNA); mobilization; 1987-1992;
Summary/Abstract: Knjiga „Medijska priprema rata u Hrvatskoj“ predstavlja deo kontinuiranog nastojanja Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji da dokumentuje stvarne uzroke raspada Jugoslavije. Materijali i dokumenti sakupljeni u ovoj knjizi doprinose razumevanje političkog i društvenog konteksta koji je prethodio ratu. Zbog toga ovo izdanje Helsinškog odbora spada u korpus nezaobilaznih izvora za istraživače koji se bave aktuelnom istorijom balkanskog regiona. Presudom “Vukovarskoj trojci”, a pre toga presudom za Dubrovnik, te onoj Milanu Martiću, hrvatski rat je dobio i svoj sudski epilog. Posebna optužnica protiv Slobodana Miloševića podignuta 17. septembra 2002. godine i to za učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu, koji je “nastao pre 1. avgusta 1991, a trajao je najmanje do juna 1992”, nažalost, nije dobila svoj sudski epilog.

  • Print-ISBN-10: 86-7208-141-1
  • Page Count: 808
  • Publication Year: 2007
  • Language: Serbian