Dubrovnik: "War for Peace" Cover Image

Dubrovnik: “Rat za mir”
Dubrovnik: "War for Peace"

Contributor(s): Sonja Biserko (Editor), Branko Vojičić (Editor)
Subject(s): Media studies, Military history, Political history, Transformation Period (1990 - 2010), Peace and Conflict Studies, Wars in Jugoslavia
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Dubrovnik; war; peace; Serbia; siege; 1990's; politics; Croatia; demolition of city; media campaign;
Summary/Abstract: I nakon petnaest godina od višemesečne opsade Dubrovnika, u Srbiji još uvek nema spremnosti da se prihvati istina o učešću srpske strane u napadu na ovaj grad, posebno kada je reč o učešću JNA u njemu. Svako pominjanje razaranja Dubrovnika nailazi na rezervu i nevericu u pogledu razmera razaranja, a često sledi i sumnja da je to ipak bila “hrvatska ujdurma” koja je imala za cilj sticanje nezavisnosti. Zbog toga je ova knjiga namenjena, pre svega, srbijanskoj i crnogorskoj javnosti. Pred čitaocem je kompilacija tekstova koje je priredio Branko Vojčić, novinar iz Podgorice. Namera je izdavača da upozna čitaoca sa hronologijom i pripremama za rat, ne samo na dubrovačkom ratištu, već i u celoj Hrvatskoj. Krajem avgusta 1991. godine, JNA je zauzela Kijevo (hrvatsko selo okruženo teritorijom pod srpskom kontrolom u blizini Knina) i krenula ka Vukovaru. Hrvatska je, potom, blokirala kasarne i druge objekte JNA širom svoje teritorije. Zatim je JNA opkolila Vukovar i bombardovala ga dva meseca, dok nije pao, u novembru 1991. godine. Opsada Vukovara postala je simbol hrvatske borbe za nacionalno oslobođenje i privukla je pažnju međunarodne zajednice. Istovremeno, granatiranje Dubrovnika uzbudilo je celokupnu svetsku javnost. Reagujući na to, Matija Bećković na Drugom kongresu srpskog ujedinjenja u Čikagu kaže: “... iz oplakivanja gradova koji nisu postradali vidi se ravnodušnost prema hiljadama ljudi koji su pobijeni. Ispada da bi Hitler, da se sklonio u Dubrovnik, bio pod zaštitom UNESCO”.

  • Print-ISBN-10: 86-7208-119-6
  • Page Count: 919
  • Publication Year: 2006
  • Language: Serbian