Equal chances as a competitive advantage: a guide for HRs Cover Image

Rovné šance jako konkurenční výhoda: příručka pro personalisty
Equal chances as a competitive advantage: a guide for HRs

Author(s): Hana Velíšková
Contributor(s): Bára Mottlová (Illustrator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Business Economy / Management, Sociology, Labor relations, Social development, Social differentiation, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Equality; equal opportunities; gender studies; human resources management; managers; diversity policy; labour market; employment of women; successful women; corporate culture; discrimination; competitive advantages;
Summary/Abstract: Vážení kolegové a kolegyně, v České republice se nyní často mluví o problematice rovných příležitostí. Zabývá se jimi i publikace „Rovné šance jako konkurenční výhoda“, vzniklá díky evropské iniciativě Equal, která je primárně určena personalistům a liniovým manažerům zodpovědným za řízení a rozvoj lidí. Jedná se o odbornou příručku popisující, jak se rovné příležitosti promítají do základních personálních procesů. Najdete v ní praktické postupy, rady a náměty na implementaci politiky rovných příležitostí. Za přečtení rozhodně stojí inspirativní případové studie z českých i zahraničních společností popisující nejlepší postupy a nástroje zavedené pro podporu rovnoprávnosti a různorodosti na pracovišti. Knihu uzavírá anketa 7x7, v níž v sedm úspěšných žen odpovídá na sedm otázek z oblasti rovných příležitostí. Každá respondentka má na věc trochu jiný pohled, a právě proto je anketa i zajímavým dokladem, že koncept rovnoprávnosti na trhu práce je stále tématem. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-19-3
  • Page Count: 58
  • Publication Year: 2007
  • Language: Czech