Reproductive rights of women and men Cover Image

Reprodukční práva žen a mužů
Reproductive rights of women and men

Contributor(s): Linda Sokačová (Editor), Alena Králíková (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Social development, Health and medicine and law, Family and social welfare, Demography and human biology, Sociobiology, Sociology of Law
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Reproductive rights; gender studies; men and women; right to decision; sexual and reproductive health; human rights; family; family planning; abortion; pregnancy; children; population; demography; sexual education; sexually transmitted diseases;
Summary/Abstract: Reprodukční práva žen a mužů znamenají, že jakákoli osoba nebo pár se může svobodně a odpovědně rozhodnout kolik, v jakém intervalu, kdy a zda mít děti. Zahrnují také možnost rozhodnout se o podstoupení či nepodstoupení interrupce. Nedílnou součástí je právo na informace a prostředky, které přispívají k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví žen i mužů. Jak jsou reprodukční práva ošetřena v mezinárodních dohodách? Právo na reprodukční zdraví, plánované rodičovství, na informace a vzdělávaní v oblasti reprodukčních práv je zakotveno v řadě mezinárodních dokumentů a dohod. Jedním z nejzásadnějších přelomů byla v této souvislosti Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, jež se konala v Káhiře v roce 1994. Zúčastněné vlády se shodly na důležitosti všeobecného přístupu ke službám zajišťujícím reprodukční zdraví. Zde i na dalších mezinárodních kongresech (jako např. na 4. konferenci o ženách v Pekingu) byl rovněž defi nován obsah pojmu reprodukční práva: právo rozhodnout se o tom, zda, kolik a kdy mít děti, svobodně se rozhodnout o manželství a založení rodiny atd. [...]

  • Print-ISBN-10: 80-86520-16-1
  • Page Count: 27
  • Publication Year: 2006
  • Language: Czech
Úvod: proč se zajímat o reprodukční práva?

Úvod: proč se zajímat o reprodukční práva?
(-)

Práva žen v těhotenství, během porodu a práva rodičů v poporodním období z hlediska volby medicínské péče

Práva žen v těhotenství, během porodu a práva rodičů v poporodním období z hlediska volby medicínské péče
(-)

Genetický screening: Svobodná volba?

Genetický screening: Svobodná volba?
(-)

Sexuální výchova – prevence interrupcí, AIDS a cesta k odpovědnému partnerství a rodičovství

Sexuální výchova – prevence interrupcí, AIDS a cesta k odpovědnému partnerství a rodičovství
(-)