Handbook for Implementation of Equal Opportunities for Women and Men and Principles of Gender Mainstreaming in Public Administration in Czechia Cover Image

Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů gender mainstreamingu ve veřejné správě v České republice
Handbook for Implementation of Equal Opportunities for Women and Men and Principles of Gender Mainstreaming in Public Administration in Czechia

Author(s): Eva Ferrarová
Contributor(s): Bára Mottlová (Illustrator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Governance, Public Administration, Sociology, Labor relations, Social development, Social differentiation, Management and complex organizations, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Gender studies; gender equality; equal opportunities; gender mainstreaming; public administration; Czech government; equality policy; human resources; equal treatment; gender audit; men and women;
Summary/Abstract: Česká vláda deklaruje, že prosazování rovných příležitostí je jednou z priorit politiky České republiky, ale metodika zavádění těchto principů do politiky a práce územních samosprávných celků nebyla dosud vytvořena. Tato příručka podává základní informace, které jsou nezbytné pro to, aby úřady veřejné správy mohly politiku rovných příležitostí realizovat. Je určena těm, kdo ve veřejné správě pracují ať už na politické či úřednické úrovni. Doufáme, že objasněním základních pravidel vedoucích k analýze stávající situace a k následné identifi kaci silných a slabých stránek, pomůžeme vytvořit jakéhosi průvodce pro implementaci zásad a politik rovného zacházení a gender mainstreamingu do politiky orgánů veřejné správy a do konkrétní práce úřadů. Než začneme hovořit o genderovém auditu úřadu, o SWOT analýze a o strategickém plánování v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, je nutné, abychom si alespoň krátce vysvětlili některé základní pojmy a poukázali na ty oblasti, ve kterých je nerovné postavení žen a mužů nejmarkantnější.

  • Print-ISBN-13: 976-80-86520-03-2
  • Page Count: 36
  • Publication Year: 2007
  • Language: Czech