Small municipalities for equal opportunities for women and men Cover Image

Malé obce za rovné příležitosti žen a mužů
Small municipalities for equal opportunities for women and men

Author(s): Kristýna Ciprová, Alexandra Jachanová Doleželová, Helena Skálová, Linda Sokačová
Contributor(s): Linda Sokačová (Editor), Horst Wulkán (Editor), Roman Piják (Illustrator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Sociology, Labor relations, Social development, Family and social welfare, Fiscal Politics / Budgeting, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Gender studies; gender equality; men and women; personal life; professional life; work-life balance; labour market; equal opportunities; discrimination; gender mainstreaming; gender budgeting; community planning;
Summary/Abstract: Politiku zaměřenou na vyrovnání šancí žen a mužů by měly prosazovat všechny úřady veřejné správy nejen proto, že Česká republika při vstupu do Evropské unie podepsala závazné dokumenty a přejímá evropskou legislativu v této oblasti. Faktem totiž je, že v České republice nebylo dosaženo rovnosti příležitostí žen a mužů ani v soukromém ani v pracovním životě a úřady veřejné správy by měly vyrovnávání šancí podporovat především v pracovně-právních vztazích a měly by provádět osvětu zaměřenou na veřejné mínění. Rovné příležitosti znamenají neexistenci překážek pro účast na ekonomickém, politickém a sociálním životě na základě pohlaví. Programy rovných příležitostí reagují na společenské překážky a znevýhodnění, kterým čelí některé skupiny obyvatel – např. ženy, rodiče, lidé nad padesát let, zdravotně handicapovaní atd. Jejich cílem je nastavit jim rovnou startovací čáru, která těmto skupinám umožní důstojné postavení ve společnosti a realizaci na základě vlastních schopností a dovedností. Rovné příležitosti jsou také jedním ze základních principů Evropské unie a jejích politik. Protože programy rovných příležitostí jsou odpovědí na systémovou diskriminaci ve společnosti a na trhu práce, není možné je považovat za neoprávněné zvýhodňování jedné skupiny obyvatel nad druhou. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-37-7
  • Page Count: 26
  • Publication Year: 2011
  • Language: Czech
Rovné příležitosti žen a mužů a slaďování osobního a pracovního života na úřadech veřejné správy

Rovné příležitosti žen a mužů a slaďování osobního a pracovního života na úřadech veřejné správy
(-)

Rovné příležitosti, diskriminace a česká legislativa

Rovné příležitosti, diskriminace a česká legislativa
(-)

Komunitní plánování

Komunitní plánování
(-)

Gender mainstreaming: jak na něj?!

Gender mainstreaming: jak na něj?!
(-)

Seznamte se s genderovým rozpočtováním

Seznamte se s genderovým rozpočtováním
(-)

Co všechno potřebujeme k plánování programů rovných příležitostí?

Co všechno potřebujeme k plánování programů rovných příležitostí?
(-)