Gender and the judiciary -Selected findings and recommendations on the implications of gender within the judiciary of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Rod i pravosuđe. Odabrani rezultati i preporuke o implikacijama roda u pravosuđu Bosne i Hercegovine
Gender and the judiciary -Selected findings and recommendations on the implications of gender within the judiciary of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Majda Halilović, Heather Huhtanen
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Sociology, Studies in violence and power, Family and social welfare, Victimology, Welfare services
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: gender and justice; Impartial Judiciary; gender equality;sexual harassment;sexual discrimination;child custody;
Summary/Abstract: Kako rod utječe na rad pravosuđa? Nekad se pretpostavlja da je zakon objektivan, neutralan i nepristran, te da prema tome rod ili nema ili ima malo utjecaja na njegovu primjenu. A ipak, u razmatranju pravnog stručnjaka odgovornog za provedbu zakona, neizbježno se nameće pitanje s kojim se profesionalni pravnici i pravni naučnici suočavaju kroz historiju pravne nauke – kako pravosudni stručnjaci na koje utječu društvene norme mogu biti nepristrani u provedbi i primjeni zakona? Ovaj izvještaj upućuje na to da pravni stručnjaci – sudije, tužioci, advokati i stručni saradnici – u svoj rad doista unose ne samo svoje akademsko obrazovanje, profesionalno iskustvo, analitičan pristup pravu i dobre namjere, nego i svoje vrijednosti, uvjerenja i mišljenja. Ipak, demokratske pravosudne institucije su opredijeljene za principe pravičnosti i nepristranosti, nosioci pravosudnih funkcija i profesionalni pravnici su obučeni da objektivno primjenjuju zakon, a pravne institucije prepoznaju značaj kontinuirane reforme, razmatranja i unapređenja, kako bi osigurale da se svi oni koji se bave pravom rukovode navedenim principima. Istraživanja sve više otkrivaju granice do kojih pojedinac može biti nepristran i objektivan bez obzira na profesiju kojom se bavi. Naročito su studije utjecaja podsvjesnih stavova, pretpostavki i stereotipa na donošenje odluka pokazale da takozvana implicitna pristranost utječe na skoro svaki aspekt ponašanja, od našeg odnosa prema ljudima koji su drugačiji od nas do biranja proizvoda koje kupujemo. Implicitna pristranost odnosi se na nesvjesne pretpostavke ili stereotipe o određenim društvenim grupama (rod, rasna pripadnost, etnička pripadnost, vjerska pripadnost itd.), koji se razvijaju od malih nogu i s vremenom se sve više ukorjenjuju – u tolikoj mjeri da čak i kada osoba (svjesno) usvoji izričito nepristran pogled na svijet “njeni stereotipi ostaju u velikoj mjeri nepromijenjeni i postaju implicitni (ili automatski)”.

  • Print-ISBN-13: 978-92-9222-304-5
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian