Survivers Speak: A Review of the Criminal Justice System Reactions to Domestic Violence in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Preživjele govore: osvrt na odgovore krivičnopravnog sistema na nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini
Survivers Speak: A Review of the Criminal Justice System Reactions to Domestic Violence in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Majda Halilović
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Sociology, Studies in violence and power, Family and social welfare, Victimology, Welfare services
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: domestic violence; criminal law; Bosnia and Herzegovina; Law on Gender Equality; discrimination against women;
Summary/Abstract: Već nekoliko decenija, nasilje u porodici se prepoznaje kao društveni problemi ozbiljna, krivična stvar te se više ne shvata kao privatna stvar porodice koja bi se trebala rješavati izvan krivičnopravnog sistema. Posljedično, potaknuta je analiza unutar krivičnopravnih sistema, koji su počeli preispitivati svoju ulogu u slučajevima nasilja u porodici. U Bosni i Hercegovini (BiH), takva analiza se pojavila prije nekih desetak godina, a djelimično je rezultat međunarodnih nastojanja da se zaustavi diskriminacija nad ženama i skrene veća pažnja na značajna pitanja ženskih prava. U tom cilju, izmijenjeni su važeći zakoni i doneseni novi zakoni o nasilju u porodici; uključujući krivične zakone (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt), entitetske zakone o zaštiti od nasilja u porodici i državni Zakon o ravnopravnosti spolova.

  • Print-ISBN-13: 978-92-9222-397-7
  • Page Count: 114
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian