Through the Gender Lens: focused on the Czech educational system Cover Image

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém
Through the Gender Lens: focused on the Czech educational system

Author(s): Anna Babanová, Nina Bosničová, Kristýna Ciprová, Pavla Frýdlová, Lucie Jarkovská, Tereza Kynčlová, Helena Skálová, Irena Smetáčková, Linda Sokačová, Michaela Svatošová, Klára Vlková
Contributor(s): Helena Skálová (Editor), Kateřina Sauerová (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Education, Sociology, Educational Psychology, State/Government and Education, Social development, Social differentiation, Sociology of Education
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: education; Czech education system; gender studies; gender equality; gender in schools; teachers; students; gender stereotypes; gender discrimination; equal opportunities; sex education; family education;
Summary/Abstract: Vážení čtenáři, vážené čtenářky, dostává se vám do rukou publikace zaměřená na genderové aspekty vzdělávání v České republice. Jejím hlavním cílem je upozornit na to, že vzdělávací systém není genderově neutrální, nabídnout reflexi stávající situace a představit příklady dobré praxe a doporučení co a jak zlepšit v budoucnosti. Tato publikace je určena především pro tvůrce politik a systémových nástrojů ve vzdělávání, ale i pro odbornou veřejnost z řad vedení škol, vyučujících, ale i novinářů a novinářek. Měla by přispět k otevření široké diskuze o kvalitě vzdělávacího systému v ČR z hlediska genderové rovnosti. V první části publikace se jednotlivé autorky zaměřují na klíčové oblasti vzdělávacího systému z hlediska genderu, které zmapovala Kristýna Ciprová. Irena Smetáčková se ve svém příspěvku soustřeďuje na kurikulární reformu a možnosti, které pro zmenšení existujících genderových nerovností může znamenat. Zároveň ale upozorňuje na značné limity, které zatím tomuto příznivému potenciálu brání v plném rozvoji, a navrhuje postupy, které by mohly pomoci stávající situaci zlepšit. Samostatnou úvahu si zasluhuje i téma genderové segregace ve školství. Její symbolické významy v rovině horizontální i vertikální reflektuje Tereza Kynčlová, která zároveň upozorňuje na nástrahy esencializmu a inverzi genderových stereotypů, jež můžou vést k jejich opětovnému upevňování. Zmiňujeme-li klíčové aspekty vzdělávacího systému z hlediska genderu, nelze bezpochyby vynechat téma sexuální výchovy. Stávající situaci v této oblasti a také možnosti a limity pro budoucí změny rozebírá ve své stati Lucie Jarkovská. Linda Sokačová představuje nový Odbor rovných příležitostí ve školství, který funguje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy od července roku 2008. Jeho zřízení i dosavadní činnost se jeví jako krok správným směrem, nicméně jeho role v systému i budoucnost v případě změny na ministerském postu jsou zatím nejisté. Ve druhé části publikace se v jednotlivých příspěvcích dozvíte podrobnosti o několika projektech neziskových organizací, které lze označit za příklady dobré praxe v posunu směrem k genderovému zcitlivění a rovnosti příležitostí žen a mužů a dívek a chlapců ve vzdělávání. A jak tuto problematiku vnímají sami studující a vyučující poodhalí krátká anketa. Na závěr jsme připojili i vybrané statistické údaje, které současnou situaci v českém školství názorně ilustrují. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-28-5
  • Page Count: 56
  • Publication Year: 2008
  • Language: Czech
Genderové aspekty vzdělávání v ČR

Genderové aspekty vzdělávání v ČR
(-)

Genderový potenciál rámcových vzdělávacích programů

Genderový potenciál rámcových vzdělávacích programů
(-)

Dopady genderové segregace pedagogických sborů na symbolickou úroveň vnímání vztahů mezi ženami a muži

Dopady genderové segregace pedagogických sborů na symbolickou úroveň vnímání vztahů mezi ženami a muži
(-)

Sexuální výchova na českých školách

Sexuální výchova na českých školách
(-)

Odbor rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
(-)

Představení projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi

Představení projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi
(-)

Na cestě k vlastní rodině. Kapitoly z rodinné výchovy

Na cestě k vlastní rodině. Kapitoly z rodinné výchovy
(-)

Fit pro změnu: flexijistota a genderová rovnost na trhu práce

Fit pro změnu: flexijistota a genderová rovnost na trhu práce
(-)

Doporučení Gender Studies, o.p.s. pro práci s mládeží v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Doporučení Gender Studies, o.p.s. pro práci s mládeží v oblasti rovných příležitostí žen a mužů
(-)

Živá knihovna – Tak trochu jiná knihovna

Živá knihovna – Tak trochu jiná knihovna
(-)

Biografie, oral history a historie žen

Biografie, oral history a historie žen
(-)

Genderovou optikou: Anketa

Genderovou optikou: Anketa
(-)

Závěrečná doporučení Gender Studies, o.p.s.

Závěrečná doporučení Gender Studies, o.p.s.
(-)

Statistická příloha

Statistická příloha
(-)

Autorky

Autorky
(About the Authors)