Gender and Democracy: 1989 – 2009 Cover Image

Gender a demokracie: 1989 – 2009
Gender and Democracy: 1989 – 2009

Author(s): Michaela Appeltová, Nina Bosničová, Kristýna Ciprová, Jitka Gelnarová, Eva M. Hejzlarová, Alexandra Jachanová Doleželová, Kateřina Machovcová, Jana Smiggels Kavková, Linda Sokačová, Alena Wagnerová
Contributor(s): Linda Sokačová (Editor), Pavla Frýdlová (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Civil Society, History of ideas, Social history, Gender history, Labor relations, Social development, Social differentiation, Demography and human biology, Transformation Period (1990 - 2010), Sociology of Politics
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: gender studies; gender history; 1989-2009; feminism; ideology; women's social movements; social equality; women's rights; discrimination; violence; NGOs; family policy; parenthood; parental leave; women on labour market; equal opportunities;
Summary/Abstract: Příspěvky ve sborníku, který právě otevíráte, jsou diferencovány nejen generačně, - mezi nejstarší a nejmladší autorkou je rozdíl skoro padesát let -, ale i stylem psaní, používáním zcela jiných obratů i zdůrazňováním jiných detailů. Je dokladem toho, že v této republice se již etablovala tematika gender i feminismu, že veřejnost i média se o problematiku žen zajímají, ženy se samy organizují a učí se, či se již naučily zakládat občanská sdružení a organizace, jimiž se prosazují. Dostaly se z letargie, či naučené pasivity, která se objevovala v předchozích desetiletích, kdy iniciativu za všechno přejímal stát. Svým způsobem je tento sborník imponujícím přehledem toho, co se již podařilo a současně i základem historie, která se teprve tvoří a píše. [...]

  • Print-ISBN-10: 80-86520-64-1
  • Page Count: 113
  • Publication Year: 2009
  • Language: Czech
Předmluva

Předmluva
(Preface)

Genderové změny po roce 1989 v České republice

Genderové změny po roce 1989 v České republice
(-)

Co přinesl a co nepřinesl českým ženám socialistický model rovnoprávnosti - aneb nejen jesle a traktoristky

Co přinesl a co nepřinesl českým ženám socialistický model rovnoprávnosti - aneb nejen jesle a traktoristky
(-)

Genderovaný pracovní trh: proměny diskurzu

Genderovaný pracovní trh: proměny diskurzu
(-)

Práce genderových neziskových organizací se významně profesionalizovala

Práce genderových neziskových organizací se významně profesionalizovala
(-)

Domácí násilí v kontextu násilí na ženách

Domácí násilí v kontextu násilí na ženách
(-)

Postoje veřejnosti se mění, reálná situace nikoliv: aktivity na podporu vyššího zastoupení žen v politice

Postoje veřejnosti se mění, reálná situace nikoliv: aktivity na podporu vyššího zastoupení žen v politice
(-)

Reprodukční a sexuální práva

Reprodukční a sexuální práva
(-)

Neziskové organizace působící v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a feministický aktivismus

Neziskové organizace působící v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a feministický aktivismus
(-)

O autorkách

O autorkách
(About the Authors)