Gender and Democracy: 1989 – 2009 Cover Image

Gender a demokracie: 1989 – 2009
Gender and Democracy: 1989 – 2009

Author(s): Michaela Appeltová, Nina Bosničová, Kristýna Ciprová, Jitka Gelnarová, Eva M. Hejzlarová, Alexandra Jachanová Doleželová, Kateřina Machovcová, Jana Smiggels Kavková, Linda Sokačová, Alena Wagnerová
Contributor(s): Linda Sokačová (Editor), Pavla Frýdlová (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Gender Studies, Political Sciences, Civil Society, Sociology, History of ideas, Social history, Gender history, Recent History (1900 till today), Labor relations, Social development, Social differentiation, Demography and human biology, Transformation Period (1990 - 2010), Sociology of Politics
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: gender studies; gender history; 1989-2009; feminism; ideology; women's social movements; social equality; women's rights; discrimination; violence; NGOs; family policy; parenthood; parental leave; women on labour market; equal opportunities;
Summary/Abstract: Příspěvky ve sborníku, který právě otevíráte, jsou diferencovány nejen generačně, - mezi nejstarší a nejmladší autorkou je rozdíl skoro padesát let -, ale i stylem psaní, používáním zcela jiných obratů i zdůrazňováním jiných detailů. Je dokladem toho, že v této republice se již etablovala tematika gender i feminismu, že veřejnost i média se o problematiku žen zajímají, ženy se samy organizují a učí se, či se již naučily zakládat občanská sdružení a organizace, jimiž se prosazují. Dostaly se z letargie, či naučené pasivity, která se objevovala v předchozích desetiletích, kdy iniciativu za všechno přejímal stát. Svým způsobem je tento sborník imponujícím přehledem toho, co se již podařilo a současně i základem historie, která se teprve tvoří a píše. [...]

  • Print-ISBN-10: 80-86520-64-1
  • Page Count: 113
  • Publication Year: 2009
  • Language: Czech
Předmluva

Předmluva
(Preface)

Genderové změny po roce 1989 v České republice

Genderové změny po roce 1989 v České republice
(-)

Co přinesl a co nepřinesl českým ženám socialistický model rovnoprávnosti - aneb nejen jesle a traktoristky

Co přinesl a co nepřinesl českým ženám socialistický model rovnoprávnosti - aneb nejen jesle a traktoristky
(-)

Genderovaný pracovní trh: proměny diskurzu

Genderovaný pracovní trh: proměny diskurzu
(-)

Práce genderových neziskových organizací se významně profesionalizovala

Práce genderových neziskových organizací se významně profesionalizovala
(-)

Domácí násilí v kontextu násilí na ženách

Domácí násilí v kontextu násilí na ženách
(-)

Postoje veřejnosti se mění, reálná situace nikoliv: aktivity na podporu vyššího zastoupení žen v politice

Postoje veřejnosti se mění, reálná situace nikoliv: aktivity na podporu vyššího zastoupení žen v politice
(-)

Reprodukční a sexuální práva

Reprodukční a sexuální práva
(-)

Neziskové organizace působící v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a feministický aktivismus

Neziskové organizace působící v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a feministický aktivismus
(-)

O autorkách

O autorkách
(About the Authors)