Institutional determinants of the Polish labour market. A theoretical and empirical study Cover Image

Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne
Institutional determinants of the Polish labour market. A theoretical and empirical study

Author(s): Beata Woźniak-Jęchorek
Subject(s): Economy, Labor relations, Government/Political systems, Economic development
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: instytucje;rynek pracy;ekonomia instytucjonalna;
Summary/Abstract: Głównym celem monografii jest prezentacja wyników badań nad instytucjonalnymi uwarunkowaniami polskiego rynku pracy prowadzonych przez autorkę. Książka stanowi próbę kompleksowego spojrzenia na polski rynek pracy nie tylko od strony uwarunkowań funkcjonalnych, ale przede wszystkim instytucjonalnych i to z dwóch perspektyw - poziomu krajowego i regionalnego. W książce przyjęto następującą tezę: na stan i zróżnicowanie rozwoju krajowego i regionalnych rynków pracy w Polsce w latach 2000-2014 istotny wpływ – oprócz aspektów i elementów funkcjonalnych – miały instytucje rynku pracy, przede wszystkim o charakterze formalnym, ale i po części – nieformalnym. Książka ukazuje determinanty o charakterze ekonomicznym, politycznym i kulturowym tworzenia tych instytucji oraz ich oddziaływanie, zwłaszcza na regionalne rynki pracy w sferze aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia. Monografia została nagrodzona nagrodą indywidualną Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za najlepszą pracę naukowo-badawczą z obszaru rynku pracy opublikowaną w roku 2016.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-881-5
  • Page Count: 382
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish