Yugoslav Diplomacy 1945-1961 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 30.00 €

Југословенска дипломатија 1945-1961.
Yugoslav Diplomacy 1945-1961

Contributor(s): Slobodan Selinić (Editor), Dragan Bogetić (Editor), Aleksandar Životić (Editor), Vladimir Lj. Cvetković (Editor), Jovan Čavoški (Editor), Ljubodrag D. Dimić (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Diplomatic history, Political history, Recent History (1900 till today), International relations/trade, WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Yugoslavia; diplomacy; politics; international relations; USSR; Italy; United States of America; Hungary; Czechoslovakia; diplomatic missions; ambassadors; Yugoslav Embassies; history of diplomatic relations;
Summary/Abstract: У српској/југословенској и светској историографији већ је уочен значај изучавања спољне политике и позиције социјалистичке Југославије. Научници су обраћали пажњу на важност југословенско-совјетских сукоба 1948. и 1958. године, велику улогу Југославијеу стварању покрета несврстаних земаља, стварање Балканског пакта 1953/54, проучавање односа Југославије и великих сила (блокова) и позиције Југославије у хладном рату, на место које је имао Јосип Броз као државник у послератном свету, улогу Југославије у великим кризама хладноратовског периода (тршћанска криза, Корејски рат, догађаји у Мађарској 1956, окупација Чехословачке 1968), свестрану научну, културну и техничку сарадњу Југославије са иностранством... [...]

 • Print-ISBN-13: 978-86-7005-103-4
 • Page Count: 403
 • Publication Year: 2012
 • Language: Croatian, Russian, Serbian
Од војне до политичке дипломатије (Ратни почеци дипломатије „друге“ Југославије)

Од војне до политичке дипломатије (Ратни почеци дипломатије „друге“ Југославије)
(From Military to Political Diplomacy (Military Beginnings of the „Second” Yugoslavia))

 • Price: 4.50 €
Југословенска самит-дипломатија 1944-1961.

Југословенска самит-дипломатија 1944-1961.
(Yugoslav Summit Diplomacy 1944-1961)

 • Price: 4.50 €
Школовање кадрова за дипломатију у социјалистичкој Југославији од 1945. до 1960.

Школовање кадрова за дипломатију у социјалистичкој Југославији од 1945. до 1960.
(Education of Diplomatic Cadres in Yugoslavia 1945-1960)

 • Price: 5.00 €
Комунисти у југословенској дипломатији 1945- 1956: број и организација партијског живота

Комунисти у југословенској дипломатији 1945- 1956: број и организација партијског живота
(Communists in the Yugoslav Diplomacy 1945-1956: the Number and Organization of Party Life)

 • Price: 5.00 €
Дипломатска мисија Краљевине Југославије у СССР-у 1940-1944.

Дипломатска мисија Краљевине Југославије у СССР-у 1940-1944.
(The Diplomatic Mission of the Kingdom of Yugoslavia in the USSR 1940-1944)

 • Price: 5.00 €
Југословенско посланство у Риму 1947-1951.

Југословенско посланство у Риму 1947-1951.
(The Yugoslav Embassy in Rome 1947-1951)

 • Price: 5.00 €
Југословенски представници у Чехословачкој 1945-1949.

Југословенски представници у Чехословачкој 1945-1949.
(Yugoslav Representatives in Czechoslovakia 1945-1949)

 • Price: 5.00 €
Југословенске дипломате и службеници на Дунаву у вријеме сукоба Југославије са Информбироом

Југословенске дипломате и службеници на Дунаву у вријеме сукоба Југославије са Информбироом
(Yugoslav Diplomats and Officials on the Danube during the Conflict with the Informbureau)

 • Price: 4.50 €
Из дипломатије у ИБ емиграцију. Догађаји у југословенским дипломатским представништвима у САД-у поводом резолуције Информбироа 1948. године

Из дипломатије у ИБ емиграцију. Догађаји у југословенским дипломатским представништвима у САД-у поводом резолуције Информбироа 1948. године
(From Diplomacy to the Informbuerau Emigration: Goings-on in the Yugoslav Diplomatic Missions in the USA on Occasion of the Resolution of the Informbureau in 1948)

 • Price: 6.00 €
Дипломатске мисије ФНРЈ у Софији, Букурешту и Тирани 1953-1954: повратак амбасадора, услови рада и инциденти

Дипломатске мисије ФНРЈ у Софији, Букурешту и Тирани 1953-1954: повратак амбасадора, услови рада и инциденти
(Diplomatic Missions of the FPRY in Sofia, Bucharest and Tirana 1953-1954: Return of Ambassadors, Working Conditions and Incidents)

 • Price: 4.50 €
Станоје Симић: Прилог биографији

Станоје Симић: Прилог биографији
(Stanoje Simić: a Contribution to the Biography)

 • Price: 4.50 €
Вељко Мићуновић – два различита искуства из дипломатских службовања у Москви

Вељко Мићуновић – два различита искуства из дипломатских службовања у Москви
(Veljko Mićunović - Two Diverging Experiences From Diplomatic Service in Moscow)

 • Price: 4.50 €
Doprinos Vladimira Velebita jugoslavenskoj diplomaciji

Doprinos Vladimira Velebita jugoslavenskoj diplomaciji
(The Contribution of Vladimir Velebit to Yugoslav Diplomacy)

 • Price: 4.50 €
Caba H. Косановић – југословенски амбасадор у Вашингтону 1946-1950.

Caba H. Косановић – југословенски амбасадор у Вашингтону 1946-1950.
(Sava N. Kosanović - The Yugoslav Ambassador to Washington 1946-1950)

 • Price: 5.00 €
Спољнополитичка делатност Милована Ђиласа 1944-1953.

Спољнополитичка делатност Милована Ђиласа 1944-1953.
(Foreign Political Activity of Milovan Đilas 1944—1953)

 • Price: 5.00 €
Узроци неславног епилога дипломатске мисије амбасадора Џорџа Кенана у Југославији 1961-1963.

Узроци неславног епилога дипломатске мисије амбасадора Џорџа Кенана у Југославији 1961-1963.
(The Reasons for the Deplorable End of the Mission of Ambassador George Kennan in Yugoslavia 1961-1963)

 • Price: 6.00 €
Юрий Андропов - дипломат. Начало одной головокружительной карьеры

Юрий Андропов - дипломат. Начало одной головокружительной карьеры
(Yuri Andropov – The Diplomat. A Start of a Dazzling Career)

 • Price: 6.00 €
Политичка и дипломатска каријера Ву Сјућуена, првог амбасадора HP Кине у Југославији

Политичка и дипломатска каријера Ву Сјућуена, првог амбасадора HP Кине у Југославији
(Diplomatic and Political Career of Wu Xiuquan, China’s first Ambassador to Yugoslavia)

 • Price: 5.00 €
Подаци о ауторима

Подаци о ауторима
(About the Authors)

 • Price: 4.50 €