Serbia and the Russian Revolution of 1917. New Issues and Challenges Cover Image
 • Offer for Individuals Only 20.00 €

Србија и руска револуција 1917. Нове теме и изазови
Serbia and the Russian Revolution of 1917. New Issues and Challenges

Contributor(s): Aleksej J. Timofejev (Editor), Mile Belajac (Editor), Goran Miloradović (Editor), Konstantin Nikiforov (Editor), Lyudmila Kuzmičeva (Editor), Andrej Šemjakin (Editor), Aleksandar Aleksandrovich Silkin (Editor), Milana Živanović (Translator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Governance, Sociology, Diplomatic history, Military history, Political history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, Government/Political systems, International relations/trade, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Between Berlin Congress and WW I, Sociology of Politics
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Russian Empire; USSR; revolution; February Revolution; October Revolution; Yugoslavia; The First World War; international relations; Yugoslav-Russian relations; army; military; war; conflicts; politics; diplomacy; international agreements;
Summary/Abstract: Две револуције на тлу Русије, фебруара и октобра 1917. Годи не имале су далекосежне последице на цео турбулентни 20. век. Русија неће бити творац и гарант мировних уговора после Првог светског рата, чиме ће нехотично охрабривати ревизионизме поражених или држава незадовољних новим поретком. Револуција и грађански рат унели су у европску свакодневицу појам „бољшевизам“, који постаје синоним за свако зло против кога се ваља борити свим средствима, па и у савезу са „црним ђаволом“. За Србију, то је била далекосежна промена тектонског карактера. Може се само нагађати да ли је била тежа неизвесност у току јулске кризе 1914. или губитак ослонца 1917. године. Прошло је сто година од тада. Руска револуција је као тема историчара крајем 20. века постепено маргинализована. Поистовећивана је са идеологизованим клишеом и постепено је подвргавана ништа мање идеологизованој ревизији или друштвеном забораву. [...]

 • Print-ISBN-13: 978-86-7005-135-5
 • Page Count: 430
 • Publication Year: 2017
 • Language: Serbian
Где су корени стереотипа о српско-руским односима 1914–1918?

Где су корени стереотипа о српско-руским односима 1914–1918?
(Where is the Root of Stereotypes about the Serbian–Russian Relationship in 1914-1918?)

 • Price: 6.00 €
Први светски рат као граница две епохе

Први светски рат као граница две епохе
(World War I as the Boundary of Two Eras)

 • Price: 4.50 €
Идеја о истовременој офанзиви са „Румунског“ и Солунског фронта 1916. године

Идеја о истовременој офанзиви са „Румунског“ и Солунског фронта 1916. године
(The Idea of Simultaneous Offensive from the Romanian and Thessaloniki Fronts in 1916)

 • Price: 4.50 €
Да ли је Аписово писмо поуздан историјски извор?

Да ли је Аписово писмо поуздан историјски извор?
(Is Apis’s Letter a Reliable Historical Source?)

 • Price: 5.00 €
Руски ђак на челу Српског добровољачког корпуса – генерал Михаило Живковић (1856–1930)

Руски ђак на челу Српског добровољачког корпуса – генерал Михаило Живковић (1856–1930)
(A Russian Student at the Head of the Serbian Volunteer Corps - General Mihailo Živković (1856-1930))

 • Price: 5.00 €
Српска војска и руске трупе на Солунском фронту – историографија и стварност

Српска војска и руске трупе на Солунском фронту – историографија и стварност
(Serbian Army and Russian Troops on Macedonian Front - Historiography and Reality)

 • Price: 4.50 €
Револуционарно наслеђе Русије 19. века: Утицај у Србији и његова изученост у српској историографији

Револуционарно наслеђе Русије 19. века: Утицај у Србији и његова изученост у српској историографији
(The Revolutionary Heritage of Russia in the 19th Century: Its Influence on Serbia and its Study in Serbian Historiography)

 • Price: 4.50 €
Карађорђевићи и крај династије Романов

Карађорђевићи и крај династије Романов
(The Karađorđevićs and the End of the Romanov Dynasty)

 • Price: 5.00 €
Узроци и разлози преврата у Русији 1917. године у српској црквеној публицистици 20-их година 20. века

Узроци и разлози преврата у Русији 1917. године у српској црквеној публицистици 20-их година 20. века
(The Reasons and Causes of the Coup in Russia in 1917 Reflected in the Serbian Church Press of the 1920s)

 • Price: 4.50 €
Српски добровољци у Русији 1916–1917. године

Српски добровољци у Русији 1916–1917. године
(Serbian Volunteers in Russia in 1916-1917)

 • Price: 6.00 €
Фебруарска револуција 1917. у очима Краљевине Србије

Фебруарска револуција 1917. у очима Краљевине Србије
(The February Revolution of 1917 through the Eyes of the Kingdom of Serbia)

 • Price: 6.00 €
Слика последњег руског цара код Срба у 20. веку

Слика последњег руског цара код Срба у 20. веку
(The Image of the Last Russian Emperor among the Serbs in the 20th Century)

 • Price: 5.00 €
Предреволуционарно и револуционарно стање у Русији (септембар, октобар 1917) – виђење Милоша Московљевића

Предреволуционарно и револуционарно стање у Русији (септембар, октобар 1917) – виђење Милоша Московљевића
(The Pre-revolutionary and Revolutionary Situation in Russia (September and October 1917) - Miloš Moskovljević’s View)

 • Price: 5.00 €
Велики и мали. Деловање Хрватске странке права у Руској царевини до Октобарске револуције

Велики и мали. Деловање Хрватске странке права у Руској царевини до Октобарске револуције
(The Great and the Small. Activities of the Croatian Party of Rights in the Russian Empire until the October Revolution)

 • Price: 6.00 €
Делатност М. П. Чубинског и В. Д. Плетњова у Петрограду везана за уједињење словенских народа Балкана

Делатност М. П. Чубинског и В. Д. Плетњова у Петрограду везана за уједињење словенских народа Балкана
(The Contribution of M. P. Tchubinskij and V. D. Pletnev to the Uniting of the Slavic Peoples in the Balkans)

 • Price: 4.50 €
Фебруарска револуција 1917. у Русији, Никола Пашић и Крфска декларација

Фебруарска револуција 1917. у Русији, Никола Пашић и Крфска декларација
(The February Revolution of 1917 in Russia, Nikola Pašić and Corfu Declaration)

 • Price: 5.00 €
Зашто Југославија? Преоријентација Србије од Русије ка Француској?

Зашто Југославија? Преоријентација Србије од Русије ка Француској?
(Why Yugoslavia? Reorientation of Serbia from Russia to France?)

 • Price: 5.00 €
„Великосрпска хегемонија“ и тешка судбина „несрпских народа“ у Краљевини СХС/Југославији: од докумената Коминтерне до савремене руске историографије

„Великосрпска хегемонија“ и тешка судбина „несрпских народа“ у Краљевини СХС/Југославији: од докумената Коминтерне до савремене руске историографије
(“Great-Serbian Hegemony” and the Destiny of “Non-Serbian Peoples” in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia: from the Documents of Comintern to Contemporary Russian Historiography)

 • Price: 4.50 €
Подаци о ауторима

Подаци о ауторима
(About the Authors)

 • Price: 4.50 €