War in numbers. Demographic Losses in Wars on the Territory of the Former Yugoslavia from 1991 to 1999. Major Reports of Demographic Experts presented by the Prosecution at Trials in the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia Cover Image

Rat u brojkama. Demografski gubici u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 1999. Glavni izveštaji demografskih veštaka predstavljeni od strane tužilaštva na suđenjima u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju
War in numbers. Demographic Losses in Wars on the Territory of the Former Yugoslavia from 1991 to 1999. Major Reports of Demographic Experts presented by the Prosecution at Trials in the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Contributor(s): Ewa Tabeau (Editor)
Subject(s): Demography and human biology, Transformation Period (1990 - 2010), Post-Communist Transformation, Migration Studies, Wars in Jugoslavia
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: serbia; bosnia; krajina; srebrenica; hague tribunal; kosovo conflict;ethnic cleansing;genocide;

  • Print-ISBN-13: 978-86-7208-156-5
  • Page Count: 1216
  • Publication Year: 2009
  • Language: Serbian
Promene u etničkom sastavu u Opštini Višegrad, 1991. i 1997.

Promene u etničkom sastavu u Opštini Višegrad, 1991. i 1997.
(Changes in the Ethnic Composition in the Municipality of Višegrad, 1991 and 1997)

Demografske posledice sukoba u Opštini Vlasenica, maj-septembar 1992.

Demografske posledice sukoba u Opštini Vlasenica, maj-septembar 1992.
(Demographic Consequences of the Conflict in the Municipality of Vlasenica, May-September 1992)

Promene u etničkom sastavu u Bosanskom Šamcu i Odžaku, 1991. i 1997.

Promene u etničkom sastavu u Bosanskom Šamcu i Odžaku, 1991. i 1997.
(Changes in the Ethnic Composition of Bosanski Šamac and Odžak, 1991 and 1997)

Osnovne demografske karakteristike i društveno-ekonomski status nestalih i ubijenih lica iz Opštine Prijedor, od 30. aprila do 30. septembra 1992.

Osnovne demografske karakteristike i društveno-ekonomski status nestalih i ubijenih lica iz Opštine Prijedor, od 30. aprila do 30. septembra 1992.
(Basic Demographic Characteristics and Socio-Economic Status of Missing and Killed Persons from the Municipality of Prijedor, 30.04-30.09.1992)

Nestala i ubijena lica u Autonomnoj Oblasti Krajina 1992: osnovne demografske karakteristike, vreme i mesto incidenata

Nestala i ubijena lica u Autonomnoj Oblasti Krajina 1992: osnovne demografske karakteristike, vreme i mesto incidenata
(Missing and Killed Persons in the Autonomous Region of Krajina in 1992: Basic Demographic Characteristics, Timing and Location of Incidents)

Etnički sastav, interno raseljena lica i izbeglice iz osam opština Herceg-Bosne, od 1991. do 1997-98.

Etnički sastav, interno raseljena lica i izbeglice iz osam opština Herceg-Bosne, od 1991. do 1997-98.
(Ethnic Composition, Internally Displaced Persons and Refugees from Eight Municipalities of Herceg-Bosna, 1991 to 1997-98)

Ranjeni tokom opsade Mostara

Ranjeni tokom opsade Mostara
(Wounded Persons Related to the Siege of Mostar)

Statistička analiza knjiga Mostarske Ratne Bolnice i Mostarskih Matičnih knjiga UMRLIH

Statistička analiza knjiga Mostarske Ratne Bolnice i Mostarskih Matičnih knjiga UMRLIH
(Statistical Analysis of the books of the Mostar War Hospitals and the Mostar Mothers' Book UMRLIH)

Izveštaj u broju nestalih i ubijenih u Srebrenici.

Izveštaj u broju nestalih i ubijenih u Srebrenici.
(Report on the Number of Missing and Dead from Srebrenica.)

Izveštaj o Srebrenici iz 2005. I spisak nestalih i ubijenih

Izveštaj o Srebrenici iz 2005. I spisak nestalih i ubijenih
(The 2005 Srebrenica Report and List of Missing and Dead)

Nestali u Srebrenici: Izveštaj Međunarodne komisije za nestala lica iz 2007. o rezultatima identifi kacije na osnovu DNK

Nestali u Srebrenici: Izveštaj Međunarodne komisije za nestala lica iz 2007. o rezultatima identifi kacije na osnovu DNK
(Srebrenica Missing: The 2007 Progress Report on the DNA-Based Identifi cation by ICMP)

Ljudski gubici tokom "opsade" Sarajeva od 10. septembra 1992. do 10. augusta 1994.

Ljudski gubici tokom "opsade" Sarajeva od 10. septembra 1992. do 10. augusta 1994.
(Human Losses during the Siege of Sarajevo from September 10, 1992 to August 10, 1994)

Broj umrlih tokom opsade Sarajeva, od aprila 1992. do decembra 1995: studija smrtnosti zasnovana na osam obimnih izvora podataka

Broj umrlih tokom opsade Sarajeva, od aprila 1992. do decembra 1995: studija smrtnosti zasnovana na osam obimnih izvora podataka
(Death Toll in the Siege of Sarajevo, April 1992 to December 1995: A study of Mortality Based on Eight Large Data Sources)

Poginuli i ranjeni tokom opsade Sarajeva: od avgusta 1994. do novembra 1995.

Poginuli i ranjeni tokom opsade Sarajeva: od avgusta 1994. do novembra 1995.
(Killed and Wounded Persons from the Siege of Sarajevo: August 1994 to November 1995)

Etnički sastav 47 opština u Bosni i Hercegovini i interno raseljena lica i izbeglice iz tih opština, od 1991. do 1997.

Etnički sastav 47 opština u Bosni i Hercegovini i interno raseljena lica i izbeglice iz tih opština, od 1991. do 1997.
(Ethnic Composition and Internally Displaced Persons and Refugees from 47 Municipalities of Bosnia and Herzegovina, 1991 to 1997)

Ubistva i reka izbeglica na Kosovu, mart-juni 1999.

Ubistva i reka izbeglica na Kosovu, mart-juni 1999.
(Killings and Refugee Flow in Kosovo, March-June 1999)

Ponovno razmatranje izveštaja „Ubistva i migracije na Kosovu“: reagovanje na dodatne podatke i analiza

Ponovno razmatranje izveštaja „Ubistva i migracije na Kosovu“: reagovanje na dodatne podatke i analiza
(Revisiting „Killings and Migration in Kosovo“: responses to additional data and analysis)

Izveštaj o broju i etničkom sastavu stanovnika na Kosovu.

Izveštaj o broju i etničkom sastavu stanovnika na Kosovu.
(Report on the size and ethnic composition of the population of Kosovo)

Eva Tabo, Biografija

Eva Tabo, Biografija
(CV of Eva Tabeau)