The life of Father Radovan Cover Image

Живот oца Радована
The life of Father Radovan

Author(s): Radovan Stepanov
Contributor(s): Dušan Drljača (Editor)
Subject(s): Literary Texts, History of Church(es), Eastern Orthodoxy, Inter-Ethnic Relations
Published by: Етнографски институт САНУ
Keywords: village; religion; orthodox; ethnic interference; Hungary; church;
Summary/Abstract: Моје родно место Сантово је село које је постало позиато по прелазу људи из римокатоличке у православпу вeру. To је било крајем девeтпаестога века. Раније је то било чисто шокачко село. А знаш ли ко су Шокци? To су исто Срби који су примили римокатоличку веру. Срби који су се касиије доселили у Сантово нису имали коме да се приклоне у верском погледу, јер тамо није било православне цркве. Тако су се и они полагано некако прилагодили Шокцима и римокатоличкој цркви. А већ моји родитељи припадају генерацији која се вратила на православиу веру. Моји дедови и баке су још били крштени у римокатоличкој цркви, али су касније и они прешли иа православље. У то време су почели градити садашњу православну цркву. Прво је била саграђена једна дашчара, црква од дасака, и она је служила док није завршена градња ове садашње. Та данашља је велика, лепа црква, грађена је за отприлике две хиљаде душа. А шта је био разлог тог враћања у православље? У оно време су сe почели насељавати Мађари у Сантово. Опи су тражили да се миса, то јест литургија, служи иа мађарском језику.

  • Print-ISBN-10: 86-7587-013-2
  • Page Count: 56
  • Publication Year: 1994
  • Language: Serbian