Vehicle routing problems. Models. Methods. Applications Cover Image
  • Regular Price 10.00 €

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw. Modele, metody, zastosowania
Vehicle routing problems. Models. Methods. Applications

Author(s): Radosław Jadczak
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: travelling salesman problem; vehicle routing problem; heuristics; metaheuristics; local search; evolutionary algorithms; ant algorithms
Summary/Abstract: In “Vehicle routing problems. Models. Methods. Applications.” knowledge and experience of vehicle routing problem from the last fifty years are gathered and systematized. Classic transportation problems, traveling salesman problems and vehicle routing problems are defined and its variants are presented. Then vehicle routing problems’s algorithms are presented, especially exact algorithms, heuristics and metaheuristics. // Ważnym wyzwaniem, przed jakim stoją decydenci zajmujący się planowaniem zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchach dostaw, jest obsługa transportowa. W publikacji dokonano próby zebrania oraz usystematyzowania wiedzy i doświadczeń z ostatnich kilkudziesięciu lat badań nad zagadnieniami z zakresu optymalizacji problemów transportowych. Omówiono metody rozwiązywania kwestii związanych z układaniem tras jednego i wielu pojazdów, a także zaprezentowano ich warianty.

  • E-ISBN-13: 978-83-8142-141-6
  • Print-ISBN-13: 978-83-8142-140-9
  • Page Count: 292
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish