The Word and the World. Globalization in the Literature and the Literary Science Cover Image
  • Regular Price 11.00 €

Słowo i świat. Globalizacja w literaturze i literaturoznawstwie
The Word and the World. Globalization in the Literature and the Literary Science

Author(s): Paweł Krzysztof Rutkiewicz
Subject(s): Studies of Literature, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: globalization; comparative literature; world literature; third space; cultural homogeneity; cultural diversity; global irony; cultural hybridity; multilingual literature; Goethe J.W.
Summary/Abstract: The presented book concerns the problems of literary theory and comparative literature discussed in the context of the so called globalization processes. In case of literature, the basis issue is the method of description of these processes in literary texts: the impact of globalization on the construction of the depicted world, the narrative prospect and the philosophical networks of characters. On the other hand, in the area of literary reflection, the issues of globalization refer to issues related to the theory of interpretation: the impact of globalization on the perception of meaning in the text and on the perspective of the interpreter. He or she does not remain cognitively independent of his position within the global network of cultural, social, political, and institutional dependences. As far as literary culture is concerned, in this book its concept refers to any doubts that are connected with statements about specific cultural identity of a literary text in the era of globalization. // Autor rozpatruje problematykę teorii literatury, komparatystyki i kultury literackiej w kontekście procesów globalizacyjnych. Zastanawia się, jak wpływają one na konstrukcję świata przedstawionego, bohaterów, perspektywę narracyjną w obrębie tekstów literackich, a także jak oddziałują na dostrzegane w literaturze znaczenia i perspektywę interpretatora. Odnosząc się, często polemicznie, do najnowszych koncepcji teoretycznoliterackich (np. kategorii „literatury światowej”), stawia pytanie o literaturoznawczą wartość fundowanej na pojęciu globalizacji perspektywy badawczej. Podejmuje również próbę diagnozy kondycji kulturowej w dobie globalizacji, formułując wniosek o swoistej hybrydowości jako jej ogólnym wyznaczniku. Analizy poparte zostały interpretacjami tekstów literackich takich autorów, jak m.in. Umberto Eco, Michel Houellebecq, Zadie Smith, Eleanor Catton, Ignacy Karpowicz, Bronisław Świderski.

  • E-ISBN-13: 978-83-8142-107-2
  • Print-ISBN-13: 978-83-8142-106-5
  • Page Count: 364
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish