Books Reviews Cover Image

Recenzje
Books Reviews

Author(s): Agnieszka Gawron, Anna Zatora, Grzegorz Gazda, Agnieszka Śliz, Anna Ciarkowska, Paweł Krzysztof Rutkiewicz
Subject(s): Review
Published by: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Danuše Kšičová, Cesty do Svaté země XII.–XX. století. Mýty a realita v ruských a českých cestopisech, Muni press. Masarykova univerzita, Brno 2013, ss. 335 Agnieszka Mrozik, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, ss. 438 Profil Karolina Sidowska, Reprezentacje emocji w liryce ekspresjonistycznej. Analiza kognitywistyczna, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012, ss. 260 Dorota Kozicka, Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2012, ss. 288 Monika Polit, Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2012, ss. 245 Zofia Mitosek, Co z tą ironią?, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, ss. 372 Danuta Szajnert, Intencja autora i interpretacja — między inwencją a atencją. Teksty i parateksty, ss. 478, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011 Anny Dayan Rosenmann, Fransiska Louwagie (red.), Un ciel de sang et de cendres. Piotr Rawicz et la solitude du témoin, Éditions Kimé, Paryż 2013, ss. 473 31

  • Issue Year: 56/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 141-180
  • Page Count: 40
  • Language: Polish