Diverse through the Arts. Artistic Education in Culturally Diverse Communities Cover Image
 • Offer for Individuals Only 11.00 €

Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo
Diverse through the Arts. Artistic Education in Culturally Diverse Communities

Contributor(s): Mirosława Zalewska-Pawlak (Editor), Magdalena Sasin (Editor)
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Education, Fine Arts / Performing Arts, Psychology, Sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: individualism in arts;artistic creative work;artistic education;cultural diversity; pluralism in arts
Summary/Abstract: The aim of this collective work is to encourage the readers to reflect on the current state of artistic education – now and looking into the future.

 • E-ISBN-13: 978-83-8088-982-8
 • Print-ISBN-13: 978-83-8088-981-1
 • Page Count: 238
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Pochwała indywidualizmu w pluralistycznej kulturze

Pochwała indywidualizmu w pluralistycznej kulturze
(Praise of Individualism in a Pluralistic Culture)

 • Price: 3.00 €
Wspólnotowość a indywidualizm w sztuce i wychowaniu estetycznym

Wspólnotowość a indywidualizm w sztuce i wychowaniu estetycznym
(Community and Individualism in Art and Aesthetic Education)

 • Price: 3.00 €
Pęknięcie burzy optymizm. Sztuka zwierciadłem relacji z Innym

Pęknięcie burzy optymizm. Sztuka zwierciadłem relacji z Innym
(A rupture demolishes the optimism. Art as a mirror of relationship with the Other)

 • Price: 3.00 €
Ja – Ty w perspektywie wspólnoty sztuki

Ja – Ty w perspektywie wspólnoty sztuki
(I and Thou in the Perspective of the Union with Arts)

 • Price: 3.00 €
Koincydencja indywidualizmu i tradycji w kreacji artystycznej Hasiora, Kulisiewicza i Skoczylasa

Koincydencja indywidualizmu i tradycji w kreacji artystycznej Hasiora, Kulisiewicza i Skoczylasa
(A Coincidence of Individualism and Tradition in the Artistic Creation by Hasior, Kulisiewicz and Skoczylas)

 • Price: 3.00 €
Wspólnotowość i indywidualizm w edukacji estetycznej – podstawowe założenia

Wspólnotowość i indywidualizm w edukacji estetycznej – podstawowe założenia
(Community and individuality in aesthetic education – basic assumptions)

 • Price: 3.00 €
Edukacja plastyczna w kontekście jednostki i grupy

Edukacja plastyczna w kontekście jednostki i grupy
(Plastic education in the context of the individual and the group)

 • Price: 3.00 €
Wielokulturowy dyskurs edukacji artystycznej w przestrzeni muzealnej

Wielokulturowy dyskurs edukacji artystycznej w przestrzeni muzealnej
(Multicultural Discourse of Art Education in the Space of the Museum)

 • Price: 3.00 €
Warsztaty muzealne jako forma edukacji międzykulturowej

Warsztaty muzealne jako forma edukacji międzykulturowej
(Museum Workshops as a Form for Intercultural Education)

 • Price: 3.00 €
Wielokulturowość w edukacji muzycznej

Wielokulturowość w edukacji muzycznej
(Multiculturalism in music education)

 • Price: 3.00 €
Indywidualizm a społeczne źródła stresu zawodowego nauczyciela, wynikające ze specyfiki jego pracy

Indywidualizm a społeczne źródła stresu zawodowego nauczyciela, wynikające ze specyfiki jego pracy
(Individualism and Social Sources of Teachers’ Occupational Stress Resulting from the Specificity of the Job)

 • Price: 3.00 €
Między indywidualizacją a wspólnotowością – środowisko słuchaczy i twórców muzyki współczesnej

Między indywidualizacją a wspólnotowością – środowisko słuchaczy i twórców muzyki współczesnej
(Between individualization and community – the environment of listeners and creators of contemporary music)

 • Price: 3.00 €
Z ciemności do światła – taniec butoh przekraczający granice kultur

Z ciemności do światła – taniec butoh przekraczający granice kultur
(From darkness to light – butoh dance exceeding the boundaries of cultures)

 • Price: 3.00 €
Doświadczenie studiowania w Szkole Filmowej w Łodzi przez studentów pochodzących z Azji Wschodniej

Doświadczenie studiowania w Szkole Filmowej w Łodzi przez studentów pochodzących z Azji Wschodniej
(The East Asia students’ experience of studying at Łódź Film School)

 • Price: 3.00 €
Autostylizacja jako potrzeba podkreślenia indywidualności i wspólnotowości przez współczesną młodzież

Autostylizacja jako potrzeba podkreślenia indywidualności i wspólnotowości przez współczesną młodzież
(Self-stylization as a need of embracing one’s individuality and sense of community by today’s youth)

 • Price: 3.00 €
Tolerancja i dialog w środowiskach zróżnicowanych kulturowo na przykładzie historii miasta Zelów

Tolerancja i dialog w środowiskach zróżnicowanych kulturowo na przykładzie historii miasta Zelów
(The Tolerance and Dialogue in cultural diverse, social environment, on an example of the town Zelów)

 • Price: 3.00 €
Estetyczno-higieniczny wymiar architektury szkolnej w II Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście różnorodności kulturowej

Estetyczno-higieniczny wymiar architektury szkolnej w II Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście różnorodności kulturowej
(Aesthetic-hygienic dimension of the school architecture in The Second Republic of Poland in a multicultural aspect)

 • Price: 3.00 €