Innovativeness in pedagogical practice. Vol. 1: Theory and practice Cover Image
 • Offer for Individuals Only 7.00 €

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Tom I: Teoria i praktyka
Innovativeness in pedagogical practice. Vol. 1: Theory and practice

Contributor(s): Urszula Szuścik (Editor), Renata Raszka (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education, Preschool education, School education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: innovativeness; the formation and education of the youngest children; theory and practice; pedagogical reflections
Summary/Abstract: A monograph which is presented in two volumes, entitled “Innovativeness in pedagogical practice. Theory and practice”. Vol. 1 and “Innovativeness in pedagogical practice. Pedagogical reflections in theory and in practice”, Vol. 2, constitutes an original treatment in terms of broadly conceived innovativeness in pedagogical theory and practice. The publication contains considerations devoted to the role of a teacher-innovator in the creation of the didactic-educational process, of the care-related and organisational functioning of the kindergarten and the school, and hence to the necessity of the education of future teachers toward innovative thinking in the process of education. The publication also contains examples of innovation drawn from pedagogical practice in kindergarten, in 1-11 classes (of the elementary school), as well as of the education of future teachers of pre-school children and the teachers of early school education. The publication is intended for a broad group of teachers and researchers who are sensitive to the changing social and cultural environment, in which theoreticians and practitioners engaged in the creation of the process of education of children constantly find themselves. It constitutes a compendium of theoretical and practical knowledge in the field of innovative activities in the work with a child. The monograph may constitute a source of inspiration for appealing didactic solutions associated with children for students, teachers and parents.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3104-1
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3103-4
 • Page Count: 190
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Nauczyciel innowator XXI wieku jako organizator środowiska uczenia się

Nauczyciel innowator XXI wieku jako organizator środowiska uczenia się
(21st century teacher-innovator as the organiser of a learning culture)

 • Price: 4.50 €
Innowacje nauczycieli jako liderów organizacji i zarządzania praktyką pedagogiczną

Innowacje nauczycieli jako liderów organizacji i zarządzania praktyką pedagogiczną
(Teachers as Leaders of Organizational and Educational Practice Management and Their Innovations)

 • Price: 4.50 €
Polimorficzne wymiary generowania innowacji w edukacji – wątki rozproszone

Polimorficzne wymiary generowania innowacji w edukacji – wątki rozproszone
(Polymorphic dimensions of generating the innovation in the education – dispersed motifs)

 • Price: 4.50 €
O potrzebie kształcenia studentów pedagogiki do innowacyjnego myślenia o procesie edukacji w kontekście nabywania kompetencji komunikacyjnych

O potrzebie kształcenia studentów pedagogiki do innowacyjnego myślenia o procesie edukacji w kontekście nabywania kompetencji komunikacyjnych
(The need for training future teachers toward innovative thinking about the process of education in the context of the acquisition of communication skills)

 • Price: 4.50 €
Obszary deficytów twórczych działań nauczycieli dzisiejszej szkoły

Obszary deficytów twórczych działań nauczycieli dzisiejszej szkoły
(The area for creative deficits of teachers in modern school)

 • Price: 4.50 €
Refleksyjna praktyka źródłem kompetencji nauczyciela dla wspierania rozwoju dziecka

Refleksyjna praktyka źródłem kompetencji nauczyciela dla wspierania rozwoju dziecka
(Reflective practice as a source of teacher’s competences for supporting child’s development)

 • Price: 4.50 €
W poszukiwaniu metod wspierania aktywności edukacyjnej dzieci w młodszym wieku szkolnym (na podstawie analizy wybranych programów kształcenia zintegrowanego)

W poszukiwaniu metod wspierania aktywności edukacyjnej dzieci w młodszym wieku szkolnym (na podstawie analizy wybranych programów kształcenia zintegrowanego)
(In search of methods contributing to the educational activity of children at a younger school age (based on the analysis of selected programmes of integrated education))

 • Price: 4.50 €
Studenckie praktyki pedagogiczne jako przestrzeń realizacji działań twórczych

Studenckie praktyki pedagogiczne jako przestrzeń realizacji działań twórczych
(Practical teaching experience of pedagogy students as a space for implementation of creative activities)

 • Price: 4.50 €
Innowacje w teorii i praktyce wczesnoszkolnej na Ukrainie

Innowacje w teorii i praktyce wczesnoszkolnej na Ukrainie
(Innovations in the theory and practice of early school education in Ukraine)

 • Price: 4.50 €
W poszukiwaniu skutecznej koncepcji kształcenia nauczycieli języka obcego dzieci

W poszukiwaniu skutecznej koncepcji kształcenia nauczycieli języka obcego dzieci
(Searching for the effective model of educating children’s foreign language teachers)

 • Price: 4.50 €
Jak pomóc dziecku stać się przedszkolakiem. Proces adaptacji do środowiska przedszkolnego

Jak pomóc dziecku stać się przedszkolakiem. Proces adaptacji do środowiska przedszkolnego
(How to Help a Child Become a Kindergartner: The Adaptation Process to the Kindergarten Environment)

 • Price: 4.50 €
Skuteczna diagnoza jako podstawa pomocy pedagogicznej dzieciom w przedszkolu

Skuteczna diagnoza jako podstawa pomocy pedagogicznej dzieciom w przedszkolu
(Effective Diagnosis as a Basisi for Pedagogical Assistance Provided to Kindergarten Children)

 • Price: 4.50 €
Innowacyjna działalność placówek wychowania przedszkolnego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu

Innowacyjna działalność placówek wychowania przedszkolnego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu
(Innovative Activity of Pre-School Education Establishments on the Example of Municipal Kindergarten No. 10 in Bytom)

 • Price: 4.50 €