Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area Cover Image

Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору
Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area

Contributor(s): Nikola Pantelić (Editor)
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Customs / Folklore, Sociology, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Family and social welfare, Rural and urban sociology, Ethnic Minorities Studies
Published by: Етнографски институт САНУ

  • Print-ISBN-10: 86-7587-019-1
  • Page Count: 142
  • Publication Year: 1997
  • Language: English, Serbian
Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору. Уводно излагање

Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору. Уводно излагање
(Ethnic and Ethno-cultural contacts in the Pannonian-carpathian Area)

Српско/румунско коло у Карпатима и његово даље ширење

Српско/румунско коло у Карпатима и његово даље ширење
(Serbian-Romanian Kolo Dance in the Carpathians and Its Further Spreading)

Проблеми социјалне интеграције досељеника средином XX века Бачка

Проблеми социјалне интеграције досељеника средином XX века Бачка
(Social Integration Problems of the Immigrants in Backa in the Middle of the 20th Century)

Основне одлике обичаја животног циклуса Срба у Војводини

Основне одлике обичаја животног циклуса Срба у Војводини
(The Main Characteristics of the Life Cycles Customs of the Serbs in Vojvodina)

Контакти динарске и панонске културе. На примеру црногорских досељеника у Бачкој

Контакти динарске и панонске културе. На примеру црногорских досељеника у Бачкој
(Dinaric and Panonian Elements in the Way of Life and Culture of the Immigrants of Bačka)

Билингвизам у источној Бачкој на примеру омладине

Билингвизам у источној Бачкој на примеру омладине
(Bilingualism in Eastern Backa on the example of youth)

Српско-мађарски бракови у Будимпешти и околини

Српско-мађарски бракови у Будимпешти и околини
(Serbian-Hungarian Marriages in Budapest and Surrounding Area)

Причања о животу Срби у Батањи

Причања о животу Срби у Батањи
(Tales about the Life of Serbs in Battonya)

Исто и различито - Срби у Батањи

Исто и различито - Срби у Батањи
(The Same and Different - The Serbs in Battonya)

"Маџарска гобља" - у предањима Подунавља и Посавине

"Маџарска гобља" - у предањима Подунавља и Посавине
("Madžarska Groblja (Hungarian Cemeteries)" in the Tradition of Podunavlje and Posavina)

О забрани брака са афиналним сродницима

О забрани брака са афиналним сродницима
(About Marriage prohibition with Afinal Relatives)

Припреме за брачни живот у селима североисточне Србије

Припреме за брачни живот у селима североисточне Србије
(Preparing for Married Life in the North-Eastern Serbia)