HUMAN IDEAL IN CULTUROLOGICAL PARADIGM OF XX - BEFORE XXI Cover Image

ІДЕАЛ ЛЮДИНИ У КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ПАРАДИГМАХ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ
HUMAN IDEAL IN CULTUROLOGICAL PARADIGM OF XX - BEFORE XXI

Author(s): Olga Volodymyrivna Ovcharuk
Subject(s): History, Social Sciences, Cultural history, Recent History (1900 till today), Social Theory, Sociology of Culture
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: ideal; ideal of a man; culturology; modern; postmodern; 20th century; 21st century;
Summary/Abstract: У монографії на основі методології культурології здійснена культурологічна концептуалізація феноменів «ідеал» та «ідеал людини». Виявлено трансформаційні тенденції у трактовці ідеалу людини у вимірах культурної свідомості Модерну та Постмодерну. З позицій культурологічного прогнозування виявлено культуротворчий потенціал феномену ідеалу людини у проекції національної культурної ідентифікації. Монографія адресована фахівцям у галузі теорії та історії культури, викладачам культурологічних дисциплін, аспірантам, студентам гуманітарних спеціальностей.

  • E-ISBN-13: 978-966-452-244-8
  • Print-ISBN-13: 978-966-452-244-8
  • Page Count: 248
  • Publication Year: 2016
  • Language: Ukrainian