Islam in European Cultural Identitiy Cover Image
  • Regular Price 10.00 €

ISLAM U KULTURNOM IDENTITETU EUROPE
Islam in European Cultural Identitiy

Author(s): Rešid Hafizović
Subject(s): Politics, Theology and Religion, Islam studies, Middle-East Philosophy, Philosophy of Religion, Culture and social structure , EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«
Keywords: Islam; Orient; Orientalism; Andalusia; Islam in Europe; cultural identity; Islamic philosophy;
Summary/Abstract: U sveukupnoj povijesti muslimanskog mišljenja klasična perzijska poezija je bila ta koja je već od ranijih vremena položila temelje onoj duhovnoj pojavi u mislećoj tradiciji islama danas znanoj kao ‘religija ljubavi’(dīn al-’ishq, madhab al-’ishq). Motrena u svjetlu duhovnih činjenica uzetih iz sveobuhvatnog sadržaja primarnih vrela islama Kur’āna i Hadīsa, ‘religija ljubavi’se jednostavno nadaje kao istinska vjera u pogledu Božijem od predvječnosti do postvječnosti, posebice ukazivanjima o činu Božijeg stvaranja svijeta i krunskog Božijeg stvorenja u njemu – čovjeka. Bez nje kao takvegotovo da uopće nije moguće podizati ono što se nazivakulturnim identitetom jedne društvene zajednice. Kakogod je Ljubav prevladavala u Božijem tvoračkom razvijanju‘stranica’ Prirode kao ‘prve objave’ Božije, skupa sa božanskim atributima Znanja i Milosti, ona je većma dominirala i u Božijem oblikovanju njegova krunskog stvorenja, čovjeka, koga je Bog oblikovao u dvije egzistencijalne inačice (Sād, 75), dotaknuvši ga sa ‘svoje Dvije Ruke’, smjestivši njegovo srce ‘među dva prsta Milostivoga’,1 to jeste između božanske Ljubavi i Znanja, i učinivši ga jednom od krajnjih svrha vlastitog stvaranja,baš onih svrha u čijim ljudskim cjeloživotnim plodovima trebaju biti sukusirani najbolji učinci božanske Ljubavi i Znanja.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-845-15-4
  • Print-ISBN-10: 9958-845-15-4
  • Page Count: 316
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian