International solidarity. UN, NATO and EU peace operations Cover Image

Międzynarodowa solidarność. Operacje pokojowe ONZ, NATO i UE
International solidarity. UN, NATO and EU peace operations

Author(s): Joanna Dobrowolska-Polak
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Security and defense, Military policy, Peace and Conflict Studies
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: UN; NATO; EU; peace operations
Summary/Abstract: Od kilkunastu lat na arenie międzynarodowej toczy się intensywna debata dążąca do określenia jak dalece moralny nakaz solidarności znajduje zastosowanie w stosunkach między państwami, narodami oraz ludźmi należącymi do obcych sobie grup etnicznych, narodowych i religijnych. Solidarność jest wpisana w system międzynarodowy. Ucieleśniającym ją mechanizmem prawnym są zawarte w rozdziale VI i VII Karty NZ akcje w razie zagrożenia pokoju i bezpieczeństwa: operacje pokojowe oraz interwencje humanitarne. Nadużycie prawa do interwencji humanitarnej w 2001 r. (interwencja w Afganistanie) i w 2003 r. (interwencja w Iraku) spowodowało ograniczenie międzynarodowej aprobaty dla działań interwencyjnych i oddanie pierwszeństwa operacjom pokojowym. W ostatnich latach stały się one głównym sposobem reagowania społeczności międzynarodowej na konflikty zbrojne i stanowią dziś podstawową formę wyrażania międzynarodowej solidarności. W 2008 r. Polska obchodziła 55. rocznicę udziału w międzynarodowych przedsięwzięciach na rzecz pokoju i bezpieczeństwa oraz 35. rocznicę pierwszego udziału w operacji pokojowej. Od 1953 r. w działaniach pokojowych wzięły udział ponad 63 tys. polskich żołnierzy, policjantów oraz obserwatorów cywilnych i wojskowych.

  • Page Count: 64
  • Publication Year: 2009
  • Language: Polish