Ethnic Economics - a case study on Poles living in Berlin Cover Image

Ethnische Ökonomie – eine Fallstudie über in Berlin lebende Polen
Ethnic Economics - a case study on Poles living in Berlin

Author(s): Dorota Kot
Subject(s): Social Sciences, Economy, Sociology, Migration Studies, Ethnic Minorities Studies, Socio-Economic Research
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: Poles in Germany
Summary/Abstract: Praca zawiera wprowadzenie w tematykę przedsiębiorczości etnicznej wraz z prezentacją zastosowanych metod badawczych, wyniki badań oraz sugestie dotyczące przyszłych działań, tak indywidualnych (porady dla przedsiębiorców) jak i instytucjonalnych, skierowane do instytucji niemieckich oraz organizacji polonijnych i przedstawicielstw Polski w Berlinie. Izba Handlowo-Rzemieślnicza w Berlinie podaje, że w Berlinie mieszka ok. 55 tysięcy Polaków z Polski i co dziesiąty z nich jest właścicielem firmy. Jest to jednak obraz nieprawdziwy, statystyki bowiem pomijają zarówno osoby naturalizowane, w tym osoby o podwójnym obywatelstwie, jak i Polaków przebywających w Berlinie nielegalnie. Wśród firm polskich większość stanowią tzw. firmy jednoosobowe, korzystające z formuły prawnej, która umożliwiała Polakom podejmowanie pracy w latach 2004 -2011. Polskie firmy w Berlinie to w 80% firmy budowlane i sprzątające oraz przedsiębiorstwa handlowe. Resztę stanowią nieliczne przedsięwzięcia w innych zróżnicowanych dziedzinach: gastronomii, usługach graficzno-marketingowych, obsłudze biur i księgowości, modzie, grafice, IT oraz wolne zawody, jak lekarze czy adwokaci. Poza branżą serwisową dla polskich firm i kilkoma sklepami, firmy polskie nie mają oferty skierowanej do własnych rodaków. Analiza polskiej przedsiębiorczości w Berlinie obejmuje zagadnienia dotyczące zakładania i warunków działania firm oraz ich problemów i perspektyw.

  • Page Count: 64
  • Publication Year: 2017
  • Language: German