Reparations and compensation in relations between Poland and Germany Cover Image

Reparacje i odszkodowania w stosunkach między Polską a RFN
Reparations and compensation in relations between Poland and Germany

Author(s): Stanisław Żerko
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Governance, Public Administration, Public Law, Political history, Social history, Recent History (1900 till today)
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Summary/Abstract: Latem 2017 r. z wielką mocą powróciła w Polsce debata wokół sprawy niemieckich reparacji wojennych. Dyskusja na ten temat toczyła się wprawdzie jesienią 2004 r., lecz temperatura sporu, jaki rozgorzał po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego 1 lipca 2017 r., jest nieporównanie wyższa niż w trakcie debaty trzynaście lat wcześniejszej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposób skrótowy, lecz w miarę pełny kwestii reparacji i odszkodowań wojennych jako problemu w historii stosunków między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Cezurę końcową stanowi kompleks problemów związanych ze zjednoczeniem Niemiec.

  • Page Count: 40
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish